Skip navigation Access keys documentation page Search Agriculture Research Food Research

As Gaeilge

Scéim Gaeilge

D’ullmhaigh Teagasc an scéim seo de bhun Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (an tAcht). Forálann Alt 11 d’ullmhú Scéim Reachtúil comhlachtaí poiblí lena n-áirítear cur síos ar na seirbhísí a bheidh á gcur ar fáil acu

  • trí mheán na Gaeilge
  • trí mheán an Bhéarla, agus
  • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla

agus na bearta atá le cur i bhfeidhm d’fhonn a chinntiú go gcuirfear seirbhís ar bith nach bhfuil á chur ar fáil ag an gcomhlacht trí mheán na Gaeilge faoi láthair ar fáil laistigh d’fhráma ama aontaithe.

An Scéim

Má tá aon cheist agat ar an Scéim na Gaeilge, déan teaghmháil le gaeilge@teagasc.ie

Eagraíocht

Preaseisiúintí

Foilseacháin as Gaeilge

Tuarascáil Bhliantúil

Ráiteas Straitéise

Ilghnéitheach

Scéimeanna agus Seirbhísí