Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Gaeilge

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Aighneachtaí á Lorg - Acht na Dteangacha Oifigiúla 2003

Dréachtscéim Teanga á Hullmhú ag Teagasc

Tá sé i gceist ag Teagasc scéim nua a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.  Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Teagasc ó aon pháirtithe leasmhara.

Féadfar aighneachtaí a sheoladh isteach go leictreonach ag ríomhphost gaeilge@teagasc.ie nó tríd an bpost chuig:

Oifigeach Gaelach, Teagasc, Príomh-Oifig, Páirc na Darach, Ceatharlach, R93 XE12

Roimh 17:00 Dé hAoine 7 Eanáir 2022

 


Preaseisiúintí

Tuarascáil Bhliantúil 2020 agus na Ráitis Airgeadais

Cairt Chustaimeiri 2019-2021 (PDF)

Plean Gníomhaíochta Custaiméara 2019 - 2021 (PDF)

Scéimeanna agus Seirbhísí 2014-2020 (PDF)


Contact: gaeilge@teagasc.ie