Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapann Teagasc Ceannaire nua ar Thaighde Bia

Cheap Teagasc an tOllamh Paul Ross mar cheannaire ar Thaighde Bia. Cheadaigh Údarás Teagasc an ceapachán ina chruinniú in Iúil, agus beidh an tOllamh Ross i mbun a phoist láithreach bonn.

Mar cheannaire ar Thaighde Bia in Teagasc, tá freagracht ag an Ollamh Ross le ceannasaíocht ghinearálta a sholáthar ar an gclár taighde bia agus nuálaíochta de chuid Teagasc, atá ar fáil ag an dá ionad taighde – an Chloch Liath i gCorcaigh agus Baile an Ásaigh i mBaile Átha Cliath. Tá buiséad de €18 milliún ag an gclár taighde bia agus é deartha le freastal do riachtanais thaighde agus nuálaíochta i dtionscal bhia na hÉireann. Clúdaíonn sé réimsí de shábháilteacht bhia, bianna don tsláinte, comhábhair bhia, cultúir bhia, taighde feola, teicneolaíocht déirí agus bia réamhullmhaithe.

Chomh maith lena ról mar cheannaire ar an gclár bia Teagasc, tá freagracht ag an Ollamh Ross do bhainistiú laethúil san Ionad Taighde Bia ar an gCloch Liath. Téann sé ar bhord de Moorepark Technology Teo, comhghléasra treorach a chuireann áiseanna agus seirbhísí ar fáil do chuideachtaí sa tionscal bia chun taighde agus tástáil táirgí a mhéadú.

Agus é ag déanamh comhghairdis le Paul ar a cheapachán, dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Táimid tiomanta chun cur le rath an chláir bhia Teagasc, curtha ar bun ag an Ollamh Liam Donnelly, a eireoidh as a phost níos moille i mbliana. Faoi stiúir Paul, beidh ár dtaighdeoirí ag obair go dlúth lenár gcomhghleacaithe sa tionscal agus trínár líonraí taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta, chun eolas nua a ghiniúint agus a chur i bhfeidhm le tionscal próiseála bia na hÉireann a fhorbairt.”

Bronnadh céim ar an Ollamh Ross i gColáiste Ollscoile Chorcaí le BSc i Micribhitheolaíocht/Biteicneolaíocht agus chuaigh ar aghaidh lena PhD i micribhitheolaíocht a dhéanamh in UCC. Níos luaithe i mblaina rinneadh Dochtúir Eolaíochta de ag Ollscoil na hÉireann.

Go luath sna nóchaidí bhí an tOllamh Ross ag obair in Ionad Leighis de chuid Ollscoil Wake Forest sna Stáit Aontaithe. Chuaigh sé isteach i dTeagasc i 1993 mar oifigeach sinsearach taighde i Roinn na Cáilíochta Déirí ar an gCloch Liath, agus ceapadh é mar cheannaire na Roinne sin i 1997. I 2003, ceapadh é mar cheannaire ar Ionad Biteicneolaíochta ar an gCloch Liath agus sa bhliain chéanna rinneadh comhcheannaire de in Ionad Cógasbhitheach an Bhia, comhthionscnamh idir Teagasc agus UCC.

Tugadh aitheantas do thaighde suntasaigh an Ollaimh Ross thar na blianta. I 2005, bhí sé ina “Eolaí na Bliana” ag Ionad Cógasbhitheach an Bhia. Dhá bhliain ina dhiaidh sin tugadh aitheantas dá chuid oibre i dtaighde agus i bhforbairt sa tionscal déiríochta nuair a bhronn Fondúireacht Taighde Déirí California an “Duais Eolaíochta Déirí William C. Haines“ air. Anuraidh, fuair sé “Duais Tráchtálaíochta Eolaíochta Beatha agus Bia”, ó Fhiontraíocht Éireann.

Foilsíodh a chuid oibre i 214 páipéar athbhreithnithe ag piaraí agus i láthair na huaire tá trí phaitinn déag bheo aige. I measc na leasanna atá aige ná taighde bia agus sláinte, go háirithe sna réimsí: frithmhicróbacha agus frithionfhabhtaíocha; flóra na putóige agus sláinte na putóige; baictéarafagach; agus pataigin putóige ainmhithe agus dhaoine.

Mar chuid de Chlár Athraithe Teagasc, tá na stiúrthóireachtaí taighde bia agus taighde talmhaíochta á gcomhcheangal ina n-aonad aonair chun éifeachtúlachtaí agus sineirgí níos fearr a sheachadadh. Tá post nua de Stiúrthóir ar Thaighde á fhógairt faoi láthair agus táthar ag súil le ceapachán níos moille sa bhliain.