Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Feirmeoirí Déirí na hÉireann – Ceannairí Domhanda i dTógáil Eallaigh

Is ceannairí domhanda iad feirmeoirí déirí na hÉireann maidir le tógáil eallaigh. Shainaithin géineolaithe Éireannacha na príomhghéinóim a bhfuil tionchar acu ar tháirgeadh bainne agus ar thorthúlacht. Cuireadh laonna na bliana seo atá ag dul isteach sna stáisiúin tógála eallaigh ar fud na tíre ar an ngearrliosta ag baint úsáide go páirteach as tástáil ghéine, agus ní bhíonn ach na cinn is geallúnaí roghnaithe le haghaidh tástála sleachta. Roghnaíodh go géanómaíoch sé lao fireanna a rugadh san earrach ó bhólacht de chuid Paddy O’Leary, Conaithe, Mainistir Fhear Maí mar earcaigh fhéideartha do thionscal thógáil eallaigh na hÉireann.

Déanfaidh teaghlach O’Leary Lá mór Oscailte a óstáil ar a bhfeirm, mar bhaill den ghrúpa buaiteach sa chomórtas Grúpa Díospóireachta ACCBank EBI, Dé Mairt 8 Meán Fómhair 2009.

“Bhí feirmeoirí déirí an-tapa chun glacadh leis an teicneolaíocht seo. I mbliana, roinnt míonna tar éis forbartha na teicneolaíochta, bhí tairbh a roghnaíodh go géanómaíoch mar aon trian den AI in úsáid ar fheirmeacha déirí na hÉireann”, a dúirt Andrew Cromie, Cónaidhm Thógála Eallaigh na hÉireann. Ag leanúint ar aghaidh, dúirt sé: “Níor glacadh le tástáil ghéine chomh forleathan áit ar bith eile sa domhan is a glacadh léi i measc feirmeoirí déirí na hÉireann. Is ginte an an nglúin nua seo de thairbh AI a roghnaíodh go géinómaíoch a bheidh dhá thrian de na laonna de chuid Ghrúpa buaiteach Díospóireachta na Dubhabhann a bhéarfar san earrach atá le teacht.”

Dúirt Bainisteoir an Chláir Déirí Teagasc, Matt Ryan: ”Is feidir le feirmeoirí ráta an fheabhsúcháin ghéinitigh a dhúbailt ina mbólachtaí déirí trí thairbh a úsáid a roghnaíodh leis an teicneolaíocht seo. Is féidir ár sprioc de mhéadú bliantúil EBI bólachta de €5 a dhúbailt anois go dtí €10 sa bhliain. Más féidir é seo a bhaint amach, b’fhiú an méadú EBI bólachta seo €36 milliún go bliantúil d’fheirmeoirí déirí na hÉireann.”

Beidh an Lá Oscailte ar siúl Dé Máirt, 8 Meán Fómhair ar fheirm de chuid Paddy, Liam agus Geraldine O’Leary ag Conaithe, Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí, ag tosú ar 11r.n. Is é ACCBank príomhurraitheoirí den chomórtas Grúpa Díospóireachta EBI, a eagraíonn Teagasc, ICBF agus Irish Farmers’ Journal. Le tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le saineolaí déirí Teagasc, George Ramsbottom, Páirc na Darach, Ceatharlach ar 087-2708973