Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Fógraíodh Buaiteoirí Ghrúpa Díospóireachta Déirí EBI €100

Is é Grúpa Díospóireachta na Dubhabhann an grúpa buaiteach sa Chomórtas Ghrúpa Díospóireachta Déirí EBI €100. Bronnadh an duaischiste €15,000 ar an ngrúpa buaiteach ag ionad Marglainne Chorcaí i Ráth Chormaic, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí tráthnóna inné, Dé Máirt, 6 Eanáir. Bronnadh €5,000 ar chúig bhuaiteoir chatagóire eile.

Cuireann an comórtas EBI €100 folaíocht níos fearr ar fheirmeacha déirí chun cinn, comórtas a urraíonn ACCBank. Eagraítear é i gcomhpháirtíocht le Teagasc, ICBF agus Irish Farmers’ Journal. Ghlac breis agus 60 grúpa páirt sa chomórtas, comhdhéanta de bhreis agus 800 feirmeoir déirí aonair, ó Chiarraí go Lú agus ó Dhún na nGall go Loch Garman. I bhformáid nua athbhreithnithe i mbliana, rinneadh próiseas dianmheasúnaithe ar na grúpaí lena mbaineann trí chéim:

Céim 1 – Anailís deisce ar a bhfeidhmiúcháin, ag measúnú feidhmíochta teicniúla, géinití agus grúpa. Ina dhiaidh sin, roghnaíodh 32 grúpa ar ghearrliosta le haghaidh céimeanna 2 agus 3 den chomórtas.

Céim 2 – Dhá staidéar cáis scríofa le heolas airgeadais agus folaíochta na mball a mheas.

Céim 3 – Agallamh curtha ar thriúr breitheamh a dhírigh ar ghnéithe d’fheidhmíocht folaíochta na ngrúpaí le linn an tséasúir 2008.

Tá an grúpa buaiteach comhdhéanta de 20 feirmeoir déirí lonnaithe i gcontaetha Chorcaí, Thiobraid Árann, na Gaillimhe agus Phort Láirge. Tá meánmhéid bólachta de 240 bó ag an nGrúpa, agus Kevin Twomey, Baile Átha hÚlla, Mainistir Fhear Maí mar chathaoirleach. Is é €88 meán-EBI bólachta an ghrúpa. I 2008, bhí meándíolacháin bainne an bó de 432 kg solaid bhainne, agus comhbhrabús an Ghrúpa ag meán de 23 cent an lítear.

Agus é ag labhairt ag an mbronnadh, dúirt bainisteoir clár déirí Teagasc Matt Ryan: “Cuireann an comórtas seo folaíocht níos fearr de bha déirí chun cinn chun cuidiú le feirmeoirí brabúis a fheabhsú. Bhí torthaí níos fearr i dtaca le EBI iomlán a fheabhsú ag daoine aonair ag obair le chéile mar ghrúpaí. Bhain na buaiteoirí meánidirlinn bhreithe de 386 lá amach, agus meán de 83 faoin gcéad de bha na mball sceite taobh istigh de thréimhse shé seachtaine.”

Rinne Bainisteoir Ginearálta, Agri-Finance, ag ACCBank, Paddy Horgan comhghairdeas le Grúpa Díospóireachta na Dubhabhann ar an gcomórtas a bhaint. Dúirt sé: “D’oibrigh an fhormáid nua i 2009 go maith. Mar urraitheoirí, tá ACCBank spreagtha ag leibhéal na rannpháirtíochta agus éifeachtúlachta an chomórtais maidir le béim a chur ar choincheapa a bhaineann le EBI agus ar an tionchar atá ag EBI ar fheirmeoireacht déirí. Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt do na Grúpaí uile a ghlac páirt ar son a bpáirte gníomhaí. ”

Dúirt Brian Wickham, príomhfheidhmeannach ICBF, go soláthraíonn an comórtas, a nglacann breis agus 800 feirmeoir páirt ann, aiseolas luachmhar don ICBF i dtaca le táirgí á fhorbairt ag an eagraíocht chun tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí déirí. Dúirt sé: “Tríd an gcomórtas seo, is féidir linn idirghníomhú go suntasach le cuid mhór feirmeoirí déirí, agus athneartaigh sé na tairbhí a bhaineann le heolas agus tuarascálacha a ghiniúint tríd an gclár Herd Plus le haghaidh grúpaí díospóireachta.”

Dúirt Jack Kennedy ó Irish Farmers’ Journal: “Is bealach an-éifeachtach iad na grúpaí díospóireachta le feirmeoirí a thabhairt le chéile chun oibriú le tairbhí EBI a athneartú i dtaca le feidhmíocht a fheabhsú ar fheirmeacha déirí na hÉireann.”

Thug baill na ngrúpaí díospóireachta cuairt freisin ar Ionad Taighde Bia Teagasc ar an gCloch Liath i Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí inné, mar chuid de mionlá oscailte a mhaireann dhá lá ar fholaíocht ainmhithe, rialú galair agus cáilíocht bhainne.

Buaiteoirí grúpaí díospóireachta EBI €100 – Grúpa Díospóireachta Déirí na Dubhabhann

Buaiteoirí Réigiúnacha Mumhan – Grúpa Díospóireachta Déirí an Bhaile Ghallda

Buaiteoirí Réigiúnacha Laighean – Grúpa Díospóireachta Déirí Damer

Buaiteoirí Réigiúnacha Uladh/Connachta – Grúpa Díospóireachta Déirí Fanesiders

Buaiteoirí Grúpaí Forbartha – Grúpa Díospóireachta Chill an Dátúnaigh

Buaiteoirí na nGrúpaí Díospóireachta Nua – Grúpa Déirí Progression