Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Óstálann Teagasc ar an gCloch Liath Lá Oscailte Náisiúnta Déirí ar 18 Meitheamh

Fógraíodh sonraí don Chloch Liath 09, lá mór oscailte Teagasc do thionscadal déirí na hÉireann, i Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí inniu. Is é an téama don Chloch Liath 09 a bheidh ar siúl ar 18 Meitheamh ná ‘Smaointeoireacht Nua do Thréimhse Dhúshlánach’, a léiríonn na dúshláin agus na deiseanna atá roimh fheirmeoirí déirí agus an tionscadal déiríochta. Is deis den scoth é an lá oscailte seo do gach geallshealbhóir i dtionscadal déiríochta na hÉireann amharc ar thorthaí cothrom le dáta ón gclár cuimsitheach taighde déirí agus réitigh ar a lán dúshlán atá roimh fheirmeoirí déirí i 2009 a phlé le foireann taighde agus comhairlí de chuid teagasc.

Dúirt an Dr. Pat Dillon, Ceannaire ar Ionad Taighde Táirgthe Déirí Teagasc ar an gCloch Liath: ”Tá séasúr táirgthe bainne 2009 ag cur an-bhrú ar fheirmeoirí déirí trí theaglaim de phraghsanna ísle bainne agus drochaimsir. Soláthróidh an lá mór oscailte ar an gCloch Liath treoirlínte soiléire d’fheirmeoirí chun déileáil le cúrsaí reatha agus chun béim a chur ar threo nua le haghaidh táirgthe brabúsaigh bainne i dtimpeallacht luaineach maidir le praghsanna bainne. In ainneoin na ndeacrachtaí reatha tá dearcadh dearfach airgeadais ann do dhéiríocht go meántéarmach agus tá ghéarghá ann d’fheirmeoirí déirí glacadh le roinnt príomhtheicneolaíochtaí chun tairbhe a bhaint as an bpoitéinseal seo”.

Ar an Lá Oscailte, cuirfear béim ar phríomhtheicneolaíochtaí a bhfuil glacadh leo de dhíth orthu ag leibhéal feirme, lena n-áirítear patrúin bhreithe níos luaithe agus níos dlúithe, úsáid fhéir níos airde, líon méadaithe d’ard-athsholáthairtí EBI, rialú galair ar an mbólacht dhéirí, tuartha seagalaí ilbhliantúil feabhsaithe, infreastruchtúir fheirme de chostas íseal agus saothar-éifeachtúil, agus an tábhacht atá le pleanáil airgeadais.

Seolfar lámhleabhar nua féaraigh ag an Lá Oscailte chun cuidiú a thabhairt d’fheirmeoirí scileanna níos fearr a fhoghlaim i dtaca le bainistíocht féaraigh. Labhróidh príomhfheirmeoirí féirí le cuairteoirí i gcomhdháil uathúil dar teideal ‘Surviving 2009 and Beyond’, agus eagraíodh freisin taispeántas fairsing de léirithe praiticiúla, táirgí agus seirbhísí. Beidh an ‘Céim Ghnó Dhéirí’ nua, comhoibriú idir UCD agus Teagasc mar chuid den lá freisin. Faigheann an lá oscailte tacaíocht ó Iontaobhas FBD, príomhurraitheoir ag an gCloch Liath i 2009.

Beidh an t-imeacht ar siúl idir 10.00r.n. agus 5.00i.n. Beidh leabhrán cuimsitheach ar fáil. Beidh cead isteach agus páirceáil saor in aisce.