Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Scrúdú Sláinte Airgeadais Teagasc d’Fheirmeoirí

D’fhógair Teagasc tionscnamh chun cúnamh a thabhairt d’fheirmeoirí a bheidh faoi bhrú airgeadais sna 12 mhí atá le teacht. Tairgfear seirbhís phleanála airgeadais do gach cliant feirmeora sna seacht seachtaine atá le teacht agus comhairleoirí ag tabhairt cúnaimh dóibh leis an iarratas Íocaíochta Aonair Feirme a chomhlánú.

Dúirt Pat Boyle, stiúrthóir de Sheirbhísí Comhairleacha in Teagasc: “Tá sé ríthábhachtach go ndéanann gach feirmeoir scrúdú ar a c(h)úrsaí féin agus go mbeidh siad breá réidh le hairgeadas cuí a aimsiú agus a idirbheartú le haghaidh a ngnó feirme i dtodhchaí neamhchinnte agus luaineach. In ainneoin tacaíochta leanúnaí ón Rialtas, níl na bainc ag tabhairt creidmheasa ach amháin do chustaiméirí príobháideacha agus gnó. Beidh na feirmeoirí sin a bhfuil rátálacha maithe creidmheasa acu agus iad siúd atá trealmhaithe le heolas maith tacaithe ar a bhfiontair féin in áit níos láidre idirbheartaithe.”

Laghdaíodh praghsanna bainne agus arbhair go dtí seo i 2009, agus corrlaigh mhairteola agus caorach measartha ar a fheabhas. Tá fáltais díolacháin ar a bhfuil laghdú suntasach roimh fheirmeoirí don bhliain reatha. Tarlaíonn sé seo tar éis méadaithe ar phraghsanna ionchuir feirme i 2008. Cé go raibh laghdú i mbunchúis na bpraghsanna seo (ola), ní dócha go mbeidh laghdú ar leas, beatha agus táillí conraitheoirí go dtí leibhéil a bhí ann roimh 2008.

Tá maoiniú suntasach idirlinne ag roinnt feirmeacha go dtí 2011 mar gheall ar chinneadh an Rialtais íocaíochtaí de dheontais a thabhairt i gcéimeanna do 17,000 feirmeoir a rinne oibreacha faoin Scéim um Bainistíocht Dramhaíl Feirme i 2008.

Mar gheall ar an gcor chun donais sa gheilleagar níos leithne, níl an cúisín airgeadais ann níos mó a thug tacaíocht do go leor feirmeacha. Tá níos lú deiseanna ann anois le haghaidh fostaíochta as an bhfeirm, tá díolacháin de shuíomhanna aonuaire níos deacra agus tá tuairisceáin ó infheistíochtaí as an bhfeirm níos modhúla. D’fhulaing roinnt feirmeoirí aonair diangheit chothromais sna ceithre mí is fiche seo a chuaigh thart, nuair a rinneadh infheistíochtaí as an bhfeirm i dtréimhse eacnamaíoch níos fearr. Bhí cuid de na hinfheistíochtaí seo faoi ghiaráil chaipitiúil agus iad de luach í bhfad níos lú anois ná an costas tosaigh, rud a fhágann na feirmeoirí i gceist i seasamh cothromais níos measa.

Ag leanúint ar aghaidh, dúirt Stiúrthóir de Sheirbhísí Comhairleacha Teagasc: “Gheobhaidh 42,000 feirmeoir cúnamh lena n-iarratais don Íocaíocht Aonair Fheirme sna seacht seachtaine atá le teacht, rud atá níos tábhachtaí i mbliana cionn is go mbeidh a lán feirmeoirí ag brath uirthi mar ioncam iomlán. Tá Teagasc tiomanta don chóras iarratais ar líne a úsáid a mhinice is féidir. Caithfear earráidí a dhíchur chun pionóis agus moill le híocaíochtaí a sheachaint. ”

Mar chonclúid, dúirt sé: ”Sainaithneoidh an scrúdú sláinte airgeadais, atá á tairiscint mar chuid den choinne chliaint leis an gcomhairleoir, na feirmeoirí atá faoin bhrú airgeadais is mó agus go háirithe iad siúd a mbeidh tacaíocht agus comhairle leanúnach de dhíth orthu chun dul i ngleic lena bhforais airgeadais agus le creidiúnaithe eile.“