Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Síníonn AFBI agus Teagasc Comhaontú Comhoibrithe Eolaíochta

Tugadh aitheantas foirmiúil don chomhoibriú eolaíoch idir an Institiúid Agraibhia agus Eolaíochtaí Bitheacha (AFBI) agus Teagasc le síniú de Mheabhrán Tuisceana idir an dá eagraíocht.

Cothóidh an Meabhrán seo deiseanna le haghaidh comhoibrithe nuálaíochta idir cheannairí eolaíochta in AFBI agus Teagasc. Ba mhaith leis an dá eagraíocht comhoibriú suntasacha taighde a spreagadh i cuid de na réimsí, nó sna réimsí go léir, de shláinte ainmhithe agus rialú galair, táirge ainmhithe agus barra, athrú aeráide, fuinnimh in-athnuaite, folaíocht agus úsáid fhéir, sábháilteacht bhia agus eacnamaíochtaí talmhaíochta; an taighde uile ar mhaithe le comhthairbhe oileán na hÉireann.

Cuirfidh an MoU deiseanna ar fáil le haghaidh malairte foirne eolaíochta chun comhthaighde a dhéanamh agus/nó cruinnithe eolaíochta a reáchtáil nó chun freastal orthu, le forbairt de thaighde comhoibrithe a chur chun cinn.

Agus é ag labhairt ag síniú an mheabhráin, dúirt Seán Hogan, cathaoirleach AFBI: “Tá caidreamh oibre ar fheabhas ag AFBI agus Teagasc, ag comhoibriú ar thionscadail taighde maoinithe ag Stimulus agus tríd an gclár Ánráchtaí Walsh Teagasc.”

Dúirt an Dr. Frank O Mara, stiúrthóir gníomhach de Thaighde Talmhaíochta in Teagasc: “Neartóidh an Meabhrán seo an caidreamh idir an dá eagraíocht, mar chúnamh lenár gcomhacmhainní a chomhthiomsú agus le mais chriticiúil a chruthú i roinnt réimsí taighde de leas agus d’ábharthacht d’fheirmeoirí agus don earnáil talmhaíochta.