Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Struchtúr Nua chun Cláir Oideachais in Teagasc a Sheachadadh

Sheol an Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle, Struchtúr nua Oideachais Teagasc ag Páirc na Darach, Ceatharlach, inniu Dé hAoine, 30 Deireadh Fómhair, a ionchorpraíonn trí Choláiste treoracha agus Ionaid Réigiúnacha Oideachais.

Bhí méadú suntasach ar an éileamh le haghaidh clár oideachais Teagasc sna ceithre bliana seo a chuaigh thart. Tá iomlán de 1,577 mac léinn nua ag Teagasc atá cláraithe ar chúrsaí talmhaíochta agus gairneoireachta sa bhliain acadúil 2009/2010. Mar gheall air seo tá 3,222 duine ag freastal ar chúrsaí oideachais Teagasc, líon atá cothrom le haschur d’Institíúid Teicneolaíochta mheánmhéide.

Bhí Teagasc ag iarraidh acmhainní atá dírithe ar oideachas talmhaíochta agus gairneoireachta a réasúnú, agus ag an am céanna na deiseanna is leithne a sholáthar do mhic léinn páirt a ghlacadh ina chláir. Shainaithin ‘Clár Athraithe’ Teagasc trí choláiste treoracha – Cill an Dátúnaigh, Béal Átha hÉis, agus Coláiste na Gairneoireachta Áise ag Garraithe na Lus, chomh maith le roinnt ionad réigiúnach oideachais, mar an dóigh is éifeachtaí le hoideachas talmhaíochta agus gairneoireachta a sheachadadh in Éirinn.

Comhcheanglaíonn an struchtúr nua seo na gnéithe is fearr ón gcoláistí agus ó na samhlacha seachadta go háitiúil faoi bhainistíocht aontaithe. Cinnteoidh sé seo go gcothabháiltear tacaíocht áitiúil do na cláir oideachais, agus ceannasaíocht riachtanach á soláthar ag na coláistí i seachadadh na gcúrsaí.

Dúirt an tOllamh Boyle: ”Tá an gnáthdhuine atá ag glacadh seilbhe ar fheirmeacha sa lá inniu ag baint Leibhéal 6 san Ardteastas amach sa chaighdeán Talmhaíochta. Ní féidir é seo a dhéanamh ach trí chláir a thairiscint atá dírithe ar óg-iontrálaithe inár gcoláistí agus ag leibhéal áitiúil d’fheirmeoirí páirtaimseartha. Tá solúbthacht sa seachadadh fíorthábhachtach.”

Cuimsíonn an struchtúr nua feabhsaithe oideachais Teagasc a fógraíodh inniu:
Oideachas Talmhaíochta Theas

 • Coláiste Talmhaíochta Chill an Dátúnaigh agus na cláir oideachais áitiúla i gCill Chainnigh agus i bPort Láirge.
 • Coláiste Talmhaíochta Chloich na Coillte agus an clár oideachais áitiúil i gCorcaigh Thiar.
 • Ionaid Réigiúnacha Oideachais i:
  Cill Mhantáin/Ceatharlach/Loch Garman,
  Tiobraid Árann,
  Luimneach/Ciarraí
  Corcaigh Thoir

Oideachas Talmhaíochta Thuaidh

 • Coláiste Bhéal Átha hÉis agus na cláir oideachais áitiúla i gCabhán, Muineachán, Lú, An Mhí agus Baile Átha Cliath.
 • Ionaid Réigiúnacha Oideachais i:
  Dún na nGall/Sligeach/Liatroim
  Maigh Eo
  Ros Comáin/An Longfort
  Gaillimh/An Clár
  An Iarmhí/Uíbh Fhailí/Laois/Cill Dara

Oideachas Gairneoireachta
Campas Gharraithe na Lus/Chionn Sáile agus freagracht chláir do Choláiste Gairneoireachta Chill an Dátúnaigh.

Dúirt an Stiúrthóir Aistrithe Eolais agus Oideachais in Teagasc, Tom Kirley: “Beidh Oifigigh Oideachais, don chéad uair, ag tuairisciú taobh istigh den struchtúr Oideachais in Teagasc agus beidh ról leanúnach acu mar an nasc leis an tseirbhís chomhairleach. Bhain Cill an Dátúnaigh, Béal Átha hÉis agus Cloich na Coillte tairbhe as infheistíocht suntasach sna deich mbliana seo a chuaigh thart.”