Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Baill nua ceaptha chuig Údarás Theagasc

Cheap an t-Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an Teachta Dála, Brendan Smith, an t-Uasal Eddie Downey agus an t-Uasal Tom Collins chuig Údarás Teagaisc. Tháinig feidhm leis an dá cheapachán an 27 Eanáir.

Bíonn Eddie Downey ag feirmeoireacht i mBaile Nua na Manach,Baile Shláine, Co. na Mí agus is Leas-Uachtarán an IFA é. Mairfidh a cheapachán don chuid eile de théarma cúig bliana a réamhtheachtaí, ar téarma é a mhairfidh go dtí an 23ú Meán Fómhair 2012. Tá sé san Údarás in áit Derek Deane.

Is as Bóthar Cnoc Eoghain, an Tulach Mór, Co. Uíbh Fhailí don Uasal Tom Collins. Ceapadh é do thréimhse cúig bliana, go dtí an 26 Eanáir 2015. Is iar-bhall fóirne de Theagasc é Tom agus beireann sé leis réimse leathan taithí ón tréimhse fada a chaith sé i rólanna éagsúla comhairleacha agus mar Stiúrthóir Gnóthaí Bainistíochta agus Corporáideacha.

Ag cruinniú an Údaráis inniu, chuir Cathaoirleach Teagaisc, An Dochtúir Noel Cawley fáilte roimh Eddie Downey agus Tom Collins chuig an mbord ‘Táimse ag súil le bheith ag obair le Eddie agus Tom thar na blianta amach romhainn. Beidh a dtaithí agus a saineolas ar thalmhaíocht, feirmeoireacht agus gnó agrai-bhia ina bhuntaiste iontach don Údarás de réir mar a théann sé i mbun cinnteoireachta agus gnó a chur i gcrích.’ a dúirt sé.

Ag cruinniú an údaráis thug an cathaoirleach aitheantas d’ionchur luachmhar Derek Deane agus Jerry Henchy i rith a dtéarmaí ar an mbórd agus ghaibh sé buíochas leo as a dtiomantas agus a ndúthracht i leith na heagraíochta.