Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Buaicphointí an Taighde Bia ag Lá Oscailte an Tionscail

Tá Fóram Bia agus Lá Oscailte UCC/Teagasc don tionscal bia ar siúl sa Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, inniu, Dé hAoine an 29 Deireadh Fómhair. Is í seo an chéad ócáid arna reáchtáil ag Comhaontas Straitéiseach UCC/Teagasc chun a chuid oibre a chur chun cinn agus chun ionadaithe ón tionscal a chumasú lena bpeirspictíocht ar na gníomhaíochtaí um chlár taighde tosaíochta a chur ar fáil don Chomhaontas sna blianta amach romhainn.

Tugann Comhaontas Straitéiseach UCC/Teagasc i dTaighde Bia le chéile acmhainní an dá soláthróra Stáit is mó i dTaighde agus Forbairt bia le chéile i gcomhaontas nua agus bainistithe, a bhfuil sé mar aidhm aige comhchlár taighde bia a bhunú.

Ag labhairt ag lá oscailte, dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Léiríonn an comhthionscnamh seo an chaoi a bhfuil UCC agus Teagasc ag obair as láimh a chéile le tacú le nuálaíocht agus forbairt inár dtionscal bia agus ag cuidiú leis na spriocanna fáis uaillmhianacha a leagtar amach i bhFómhair Bia 2020. Cuireann an comhaontas pointe teagmhála aonair ar fáil don tionscal le rochtain a fháil ar chomhacmhainní UCC agus Teagasc agus cruthóidh sé “Mol Bia”, a chuirfidh béim ar Éirinn mar lárionad domhanda do thaighde bia bunúsach agus feidhmeach atá dírithe ar shármhaitheas, nuálaíocht, forbairt chaipitil daonna agus aistriú teicneolaíochta.”

Dúirt an tOllamh Patrick Fitzpatrick, Ceann na Roinne Eolaíochta, Innealtóireachta agus Eolaíochta Bia ag UCC: “Aithnítear go bhfuil fíorthábhacht le hábharthacht obair an Chomhaontais i leith riachtanais an tionscail bhia. Tá an Comhaontas tiomanta do dhul i ngleic go hiomlán leis an earnáil bhia náisiúnta agus idirnáisiúnta i bhforbairt a chlár taighde. Forbróidh sé nascálacha in aistriú faisnéise chuig an earnáil bhia agus spreagfaidh agus tacóidh sé le forbairt aschuir thráchtála trí chearta maoine intleachtúla, ceadúnais agus bunú mach-chuideachtaí.

Cuirtear deiseanna ar fáil do chuideachtaí bia ag Fóram Bia agus Lá Oscailte an lae inniu sa Chloch Liath chun eolas níos fearr a chur ar an taighde chomhoibríoch atá déanta cheana féin, ní atá ar siúl cheana in Teagasc agus UCC agus le cloisteáil faoi na deiseanna don tionscal ag eascairt as cruthú an Chomhaontais agus a phleananna don todhchaí.

Tá UCC agus Teagasc ag súil go mbeidh ról lárnach ag an gComhaontas i gcinntiú go bhfuil rochtain éasca ag ár gcuideachtaí náisiúnta agus idir náisiúnta ar chumas eolaíochta, áiseanna agus mais chriticiúil iontacha a thacóidh le seachadadh táirgí, próisis agus post do gheilleagar na hÉireann.