Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Cellcheck – Seoladh Tionscnaimh Nua um Chaighdeán Bainne

Tá tionscnamh nua um chaighdeán bainne á seoladh ag Comhdhálacha Náisiúnta Déiríochta Teagasc sa Ráth agus sa Mhuileann gCearr. Is comhthionscnamh atá anseo a bhaineann le Sláinte Ainmhithe Éireann, Teagasc, DAFF, Tréidlianna na hÉireann, UCD agus ICBF, mar aon le comhpháirtithe tionscail sna comharchumainn. Baineann sé le feachtas chun caighdeán bainne ar fheirmeacha a chothabháil agus a fheabhsú de réir mar a théann an tionscal isteach i gcéim fairsingithe.

Is comhpháirtíocht atá sa tionscnamh nua seo idir feirmeoirí, tréidlianna, comhairleoirí, teicneoirí déiríochta, pearsanra comharchumainn agus iad siúd go léir a bhfuil ról le himirt acu i gcinntiú go dtairgtear bainne ar ardchaighdeán, rud a ardóidh brabúsacht na bpróiseálaithe bainne déiríochta agus feirmeoirí na hÉireann, araon.

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Tá Teagasc tiomanta don tionscnamh nua seo Cellcheck, agus duine dár taighdeoirí, Finola McCoy, ag obair ar an tionscadal seo, agus cuideoidh Tom Kelly agus comhairleoirí Gnó agus Teicneolaíocht Déiríochta Teagasc ar fud na tíre le táirgeoirí bainne le dul i ngleic leis an saincheist ar a bhfeirmeacha tionscnamh rathúil a dhéanamh de seo.”

Dúirt Mike Magan, cathaoirleach AHI: “Tá sceitimíní orm faoin tionscnamh nua seo a thugann gach soláthraí seirbhíse agus geallsealbhóir le chéile sa chur chuige comhoibríoch seo le dul i ngleic leis an saincheist an-tábhachtach seo d’fheirmeoirí agus don tionscal. Tá AHI an-sásta gur scaoil Teagasc le Finola McCoy le bheith ina Bainisteoir Tionscadail ar an tionscadal seo.”

Ag labhairt ag an gcomhdháil dúirt Finola McCoy ó Teagasc: “Cuirfidh an clár comhoibríoch seo réitigh inbhuanaithe ar fáil do smachtú maistítis, agus feabhsóidh siad caighdeán an bhainne trí SCC a laghdú le caighdeáin chomhaontaithe." Tosaíonn an feachtas trí fheasacht a ardú ar na saincheisteanna agus ar na réitigh agus trí thógáil ar an taithí a fuarthas in Éirinn agus go hidirnáisiúnta le dul i ngleic leis an saincheist seo.