Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Laghdú Suntasach ar Úsáid Leasachán

‘Tá úsáid na bpríomh-chothaitheach nitrigín, fosfar, agus potaisaim ar thalamh féaraigh agus ar bharraí talmhaíochta ag an leibhéal is ísle leis na deichbhlianta’ sin an teachtaireacht a tháinig as an tuairisc ar an suirbhé maidir le úsáid leasachán talún arna fhoilsiú ag Teagasc. Ba é an t-Ionad um Taighde Comhshaoil, Teagasc i gCaisleán Sheáin i gcomhar leis an Aonad Náisiúnta um Shuirbhé Feirme a rinne an suirbhé. Sonraítear ann úsáid leasachán talún ar thalamh féaraigh agus réimse na mbarr curaíochta don tréimhse 2004 go 2008.

Léiríonn an suirbhé laghdú suntasach ar úsáid leasachán talún ag feirmeoirí. Bhí laghdú 20%,40% agus 37% faoi seach ar an úsáid náisiúnta a bhí á baint as nitrigín, fosfar agus potaisiam rith na tréimhse seo. Cé go raibh laghdú ar úsáid leasachán talún i mbeagnach gach barr, bhí laghdú níos drámatúla úsáid leasachán ar thalamh féaraigh ná ar bharraí curaíochta. Meastar gurbh éard ba chúis leis an laghdú go léibheal éagsúla le linn na tréimhse ná an feabhas ar athshaothrú cothaitheach in aoileach, costas ardaithe na leasachán, an t-ísliú ar phraghsanna na dtáirgí agus ioncam feirme, laghdú ar líon na n-ainmhithe ar an talamh agus rialú um úsáid cothaitheach.

D’fhéadfadh an éifeacht ar úsáid laghdaithe leasachán a bheith dearfach agus diúltach amach anseo. Cé gur rud inmholta é barrachas cothaitheach a laghdú i gcóras feirmeoireachta d’fhonn an éifeacht a bhíonn ag talmhaíocht ar an gcomhshaol tuaithe a laghdú, rachaidh easpa cothaitheach i bhfeidhm ar deireadh ar leibhéil thorthúlachta ithreach agus tá an baol ann go gcuirfidh sé srian le fheidhmiúchán ainmhithe agus barr.

Thug údar na tuairisce, Stan Lalor rabhadh maidir leis an laghdú ar úsáid leasúchán ‘is céim dearfadh é úsáid leasachán talún a laghdú agus is céim i dtreo costais a laghdú ar fheirmeoirí é sin agus go laghdaíonn sé éifeacht na talmhaíochta ar an gcomhshaol tuaithe, ach ar deireadh cuirfidh an easpa cothaitheach isteach ar leibhéil thorthúlachta na talún agus cuirfidh sé srian ar fheidhmiúchán ainmhithe agus barr sa todhchaí. Níor cheart é a dhéanamh más é an toradh a bheas air ná go laghdófar torthúlacht ithreach agus acmhainn táirgiúlachta ithreacha sa todhchaí. Is údar imní é an laghdú ar úsáid leasachán P agus K. Is tosaíocht leanúnach é léibhéil thorthúlachta mharthanacha agus chothroma a chinntiú don todhchaí’.