Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seolann Teagasc DVD Nua maidir le Tógáil Laonna

Sheol Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle, DVD nua dar teideal Clár Déiríochta agus Scileanna Laonna arna chur le chéile ag Teagasc inniu, Dé hAoine an 17 Nollaig. Is uirlis tacaíochta atá sa DVD seo do chlár oiliúna Teagasc a léiríonn conas na scileanna seo a úsáid. Taifeadadh an DVD ag Coláiste Talmhaíochta Chill an Dátúnaigh, Contae Chill Chainnigh agus léiríonn sé 14 phríomhscil a bhaineann le Déiríocht agus Tógáil Laonna.

Dúirt an ceann oideachais Paddy Browne; “Leis an ardú sa líon daoine a chláraigh le blianta beaga anuas, éascóidh an DVD léiriú scileanna ach, ní thiocfaidh sé riamh in ann áit na mac léinn ag cleachtadh agus bheith oilte sna scileanna. Leis an mbéim i láthair na huaire ar fhairsingiú i ndéiríocht de réir na tuarascála um Fhómhair Bia 2020, tá sé fíorthábhachtach go dtugaimid bunús críochnúil d'fheirmeoirí déiríochta na todhchaí sna príomhscileanna agus na hinniúlachtaí a theastaíonn chun feirm déiríochta rathúil a rith.”

Tá cúrsa teoiriciúil mar bhuntaca leis na scileanna seo a chlúdaíonn na gnéithe teicniúla d’fheirmeoireacht déiríochta mar aon le bainistiú airgeadais agus pleanáil feirme. Breiseoidh tréimhse taithí oibre ar fheirm dhéiríochta thráchtála an oiliúint seo agus tabharfaidh sé deis don mhac léinn na scileanna a chleachtadh.

Chuir James Ryan ó Choláiste Talmhaíochta Teagasc, Cill an Dátúnaigh an príomhionchar teicniúil ar fáil don DVD, a léirigh Farm TV.

Seolann Teagasc DVD Nua maidir le Tógáil Laonna. (L-R): James Ryan, Choláiste Talmhaíochta Teagasc, Cill an Dátúnaigh; Harry Hill, Farm TV; Prof. Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc; Paddy Browne, Ceann Oideachais Teagasc