Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tugann Máinlia Plaisteach Foláireamh d’Fheirmeoirí faoi Nádúr na nGorthuithe a mBaineann Dóibh

Thug an Dochtúir Anne Collins, cláraitheoir agus máinlia plaisteach speisialaithe mion cur síos ar iarmhairtí úafásacha gortuithe feirme agus mhol sí d’fheirmeoirí aird chuí a thabhairt do shláinte agus sábháilteacht feirme ag comhdháil Náisiúnta um Shláinte agus Sábháilteacht Feirme, in Ath í, Co. Chill Dara inniu(Dé Ceadaoin, 18 Lúnasa).

‘I gcás gur gortú trámhach é a bhaineann le hinnealra feirme, déanfaidh na máinlianna plaisteacha a mhéid agus is féidir leo chun na géaga agus codanna eile den chorp a chur ag feidhmiú arís ach is minic a bhíonn srian ar ár gcumas, corp a duine a chur ag feidhmiú mar a bhí’ a dúirt an Dochtúir Collins.

Nocht an Dochtúir Collins a tuairimí ag eascairt as suirbhé náisiúnta a léirigh go raibh an garda cumhachtdúiseachta in easnamh in 80% de chásanna ina raibh cumhachtdúiseacht bainteach leis an ngortú, éadaí an -scoilte agus brú ama a bhí i gceist i 40% de ghortuithe. Léirigh an suirbhé go laghdaíonn cumas an fheirmeora teacht slán as gortú a bhaineann le cumhachtdúiseacht de réir mar a théann an feirmeoir in aois. Is é 46 bliana d’aois meánaois na bhfeirmeoirí a gcailltear de bharr gorthaithe cumhachtdúiseachta agus i gcomparáid leis sin tiocfaidh duine 28 mbliana d’aois slán as gortú cumhachtdúiseachta.

Ag oscailt na comhdhála chuir Dara Mac Giolla Laoire, an t-Aire Stáit le freagracht speisialta maidir le Gnóthaí Saothair agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí fáilte roimh láithreacht agus tacaíocht Uachtarán an IFA, an t-Uasal John Bryan, Uachtarán an ICMSA an t-Uasal Jackie Cahill agus Uachtarán Mhacra na Feirme an t-Uasal Michael Gowing. ‘Tá ról lárnach le himirt ag ceannairí na bhfeirmeoirí an teachtaireacht a sheoladh chuig na bhfeirmeoirí go bhfuil bainistiú éifeachtúil um shláinte agus sábháilteacht riachtanach i riaradh feirme ráthúla. Is é an t-aon bhealach ar aghaidh d’eagraíochtaí feirme oibriú le chéile chun cultúr a athrú ionas nach mbreathnófaí ar shláinte agus sábháilteacht mar rud roghnach, ach go mbeadh sé ar bharr an liosta tosaíochta do gach uile fheirmeoir’, a dúirt an t-Aire.

D’fháiltigh an t-Uasal Martin O’Halloran, Príomhfheidhmeannach an Údaráis Shláinte agus Shabháilteachta, roimh thacaíocht ó cheannairí na bhfeimeoirí agus ghríos sé na heagraíochtaí feirme uile chun iarracht speisialta a dhéanamh an dhrochbhliain ó thaobh sláinte agus sábháilteacht ar fheirmeacha a fheabhsú.

‘Cailleadh hocht nduine dhéag ar fheirmeacha i dtionóiscí oibre, sin dhá thriain de na bhásanna uile a bhain le obair i mbliana, is léir go bhfuil an-chuid oibre le déanamh’ a dúirt sé. ’Ní mór d’fheirmeoirí a bheith ar an airdeall an t-am ar fad nuair a bhítear ag úsáid tarracóirí, innealra agus feithiclí feirme eile toisc go raibh baint acu le móramh na mbásanna ar fheirmeacha i mbliana’.

Thug an t-Ollamh Gerry Boyle, Stiurthóir Teagaisc imlíne dá gclár náisiúnta oiliúna madir le Cód Sábháilteachta agus Sláinte Feirme. Dar leis an Ollamh Boyle, ‘tá dea-thaighde agus dearadh déanta ar na cláir seo agus tá riachtanais na bhfeirmeoirí chun tosaigh iontu. Téann siad i ngleic leis na saincheisteanna coitianta maidir le sláinte agus sábháilteacht agus tugann siad réitigh phraiticiúla maidir le baoil a laghdú agus ionchas taismí a laghdú. Molaim go gach uile fheirmeoir a áit a chur in áirithe ina (h)oifig áitiúil Teagasc.