Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceird an Chamáin – Ó Fhuinseog go hAchrann

19 Nollaig 2011

Tá DVD nua dar teideal Ceird an Chamáin – Ó Fhuinseog go hAchrann curtha le chéile ag an CLG, Teagasc agus Gild na hÉireann um Dhéantóirí Camáin Fuinseoige. Insíonn an DVD, a seoladh i bPáirc an Chrócaigh inniu, Dé hAoine, 16 Nollaig, an scéal faoi dhéanamh camáin in Éirinn, ón gcrann fuinseoige a chur, an camán a dhéanamh, agus é a úsáid ar an bpáirc imeartha i bPáirc an Chrócaigh.

I measc na ndaoine bhí i láthair inniu chun an físeán 24 nóiméad a sheoladh, bhí Aire Stáit na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, Shane McEntee TD; Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael Criostóir Ó Cuana; Stiúrthóir Teagasc, an tOll. Gerry Boyle; agus an tUachtarán ar Ghild na hÉireann um Dhéantóirí Camáin Fuinseoige, Willie McAuliffe.

Is é Pat Comer (áiríonn a chuid léiriúchán roimhe seo Naked Election agus In the Name of the Fada, s.rl.) a stiúir agus a léirigh an físeán agus ceiliúrann sé scéal Chamán Fuinseoige na hÉireann agus a stádas i gcultúr spóir na hÉireann. Is tionscal dúchasach, tuaithe atá i gceist le ceird an Chamáin a bhfuil déantús inbhuanaithe agus in-athnuaite camán mar thoradh air.

Léireofar an DVD sa Mhúsaem CLG i bPáirc an Chrócaigh agus beidh sé ar fáil le breathnú air ar láithreáin gréasáin na dtrí eagraíocht.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt Uachtarán an CLG: “Is deacair smaoineamh ar shiombail níos fearr d’Éire ná ár gcamáin agus tá i bhfad níos mó i gceist leis na píosaí fuinseoige seo atá cumtha go cúramach ná feiste spórtúil amháin. Molaim an tionscadal seo a bhfuil sé mar aidhm leis an traidisiún agus saineolas a bhaineann le ceird a bhfuil ardmheas air a aibhsiú agus tugaim aitheantas do theacht le chéile na dtrí eagraíochtaí agus do thacaíocht an Aire Stáit, Shane McEntee TD.”

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Is sócmhainn náisiúnta thábhachtach iad ár bhforaoiseacha, a chuireann ní hamháin leis an ngníomhaíocht eacnamaíochta sa tír agus le comhshaol inbhuanaithe, ach i gcás ár bhfáschoillte fuinseoige, lenár gcultúr spórtúil tábhachtach. Bhí Teagasc thar a bheith sásta oibriú le Gild na hÉireann um Dhéantóirí Camáin Fuinseoige agus leis an CLG ar an DVD seo.”

Dúirt an tAire McEntee: “Is ceangal buaiteach iad foraoiseacht agus an CLG. Tríd an bhfuinseog riachtanach a fhás chun camáin a dhéanamh, tá ár n-úinéirí agus feirmeoirí foraoise – arbh ionann a lán acu agus baill den CLG – ag cur soláthair amhábhair inbhuanaithe agus in-athnuaite ar fáil do thionscail dúchasach, tuaithe eile - déanamh camáin.” “Tá léiriú an DVD seo tráthúil mar go bhfilleann sé ar an nádúr - ó bhainistiú cúramach a dhéanamh ar fháschoillte fuinseoige chun an t-amhábhar a sholáthar, go dtí na scileanna ar leith atá de dhíth chun an camán a chruthú. Tá mo thiomantas i ndáil le maoiniú láidir a sholáthar d’fhoraoiseacht an bhliain seo chugainn comhlíonta agam, lena n-áirítear crainn fuinseoige a chur. De bharr na hinfheistíochta a rinneadh i mblianta roimhe seo, tá áthas orm a rá go bhfuil roinnt fuinseoige a d'fhás sa bhaile ag teach ar an bhfód cheana féin do dhéanamh camáin agus tá súil agam go mbeidh méid suntasach fuinseoige ar fáil chun camáin a dhéanamh ón mbliain 2014 ar aghaidh.” Cuirtear tús le scéal na hiománaíochta trí dhea-chleachtas a chur i bhfeidhm i ndáil le bunú agus bainistiú coillearnaí. Leagann an físeán béim ar an tábhacht a bhaineann le crainn fuinseoige ardchaighdeáin má theastaíonn ó dhuine camáin ardchaighdeáin a dhéanamh agus mar sin iomaíocht a imirt. Leanann sé an píosa adhmaid fuinseoige sin, trí lámha oilte na ndéantóirí camáin de réir mar a chruthaítear píosa trealaimh spórtúil atá cothromaithe go mín as, le húsáid ar pháirceanna imeartha i gclubanna CLG ar fud na tíre.