Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Comhalta Nua Ceaptha ar Údarás Teagasc

Tá an tUas. Tommy Cooke ceaptha ar Údarás Teagasc ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD agus d’fhreastail sé ar a chéad chruinniú de chuid an Údaráis ar an gCéadaoin, 5 Deireadh Fómhair.

Is feirmeoir déiríochta agus mairteola é Tommy Cooke ó Raitneach Mhór, An Ghráinseach, Bearna, Durlas, Contae Thiobraid Árann. Tá sé ina chomhalta de chomhairle náisiúnta an ICMSA agus is iarchathaoirleach é de choistí déiríochta agus forbartha tuaithe an ICMSA. Tá sé ina chathaoirleach agus comhalta bunaidh de Chomharchumann Fheirmeoirí Gaoithe na hÉireann Teo. [Irish Wind Farmers Cooperative Society Ltd.] ar a dtugtar Meitheal na Gaoithe agus tá sé ina chathaoirleach freisin ar Fhorbairt Tuaithe an Bhearrúin, na Feoire, na Siúire Teo. [Barrow Nore Suir Rural Development Ltd.] Tá sé gníomhach freisin in eagraíochtaí pobail agus san earnáil fuinnimh in-athnuaite. Tógann sé áit Joe Fitzgerald ar an Údarás.

Ag labhairt ag cruinniú an Údaráis, chuir Cathaoirleach Teagasc, an Dr. Noel Cawley fáilte roimh Tommy Cooke chun an bhoird ag rá go raibh sé ag súil le hoibriú leis de réir mar a théann an tÚdarás i mbun a gnó sna blianta atá le teacht.

Thug an Dr. Cawley aitheantas don obair luachmhar a rinne Joe Fitzgerald do Teagasc le linn a dhá théarma ar an mbord. Ghabh sé buíochas le Joe thar ceann an bhoird as a sheirbhís fadtéarmach, ag rá go raibh dearcadh suntasach aige i gcónaí agus gur chuir sé le gnó an údaráis i mbealach tábhachtach i gcónaí.