Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapann Teagasc Ceannasaí an Chláir um Barra, Comhshaol agus Úsáid Tálún

Tá Paddy Browne ceaptha ag Teagasc mar Cheannasaí an Chláir um Barra, Comhshaol agus Úsáid Talún. Rinne Údarás Teagaisc an ceapachán seo ag a chruinniú inniu, Dé Céadaoin 2 Bealtaine. Tagann sé i gcomharbacht ar an Dr Noel Culleton a d’éirigh as i ndiaidh gairme fada agus ráthúil.

Beidh sé freagrach as taighde curaíochta i bPáirc na Darach, taighde comhshaoil i gCaiseleán Bhaile Sheáin chomh maith leis na haonaid fhoraoiseachta agus ghairneoireachta i dTeagasc.
Is as Tullach i gContae Cheatharlaigh ó dhúchas é agus bhí sé ina Cheannasaí Oideachais do Theagasc. Thosaigh Paddy amach ar a ghairm bheatha mar Chomhairleoir agus Oifigeach Oideachais le Teagasc. I 1994 ceapadh é mar Ardchomhairleoir Barra agus bhí sé bunaithe i bPáirc na Darach. In 2001, ceapadh é mar Cheannasaí ar Oideachas i dTeagasc.

Bhain sé BagrSC amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus lean sé ar aghaidh chun MagrSc (Onór.) a bhaint amach. I 1987 bhain sé Dioplóma san Oideachas Aosach agus Pobail amach in OÉ (Maigh Nuad). In 2000 bhain sé Máistreacht sa Riarachán Gnó amach in Institiúd Teicneolaíochta Phort Láirge.
D’oibrigh sé mar chathaoirleach an Bhoird Rialaithe in Institiúd Teicneolaíochta Cheatharlaigh. Ina theannta sin, is iar-bhall de Chomhairle FETAC é.

Ghabh Stiúrthóir Teagaisc, an tOllamh Gerry Boyle, comhghairdeas le Paddy Browne faoina cheapachán, dúirt sé: “is clár tábhachtach é an Clár um Barra, Comhshaol agus Úsáid Tálún i dTeagasc. Tá an clár seo, atá dírithe ar uisce, ithreacha, astuithe gás ceaptha teasa agus bithéagsúlacht ríthábhachtach d’fhás an earnáil talmhaíochta na hÉireann. Tá baint aige leis na príomhfhiontraíochtaí feirme go léir in Éirinn. Tá ár n-obair chomhairliúcháin agus taighde i mbarra curaíochta, sa ghairnearacht agus san fhoraoiseacht mar bhonn agus taca ag na hearnálacha sin, ag cuidiú leis na daoine a bhfuil baint acu leis a mbarra agus a n-éifeachtacht a fheabhsú.