Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Clinicí Aimsire

Mhéadaigh an bháisteach i mí an Mheithimh 135% go dtí 300% den ghnáthmhéid. De thoradh ar an drochaimsir leanúnach tá líon mór feirmeoirí ag lorg comhairle ar conas déileáil le drochstaid na talún agus drochúsáid féir. I go leor cásanna, níor gearradh an sadhlas agus tá an barr tar éis imeacht i léig go suntasach.

Tuigeann Teagasc go bhfuil gach feirm dhifriúil agus go bhfuil roinnt feirmeacha faoi níos mó brú ná feirmeacha eile. Tugann Teagasc faoi deara go dtagann feabhas ar staid na talún sciobtha go leor ar thalamh níos tirime ag an tráth seo den bhliain, ach go mbeidh moill ar dhéanamh an tsadhlais toisc go bhfuiltear ag tuar go mbeidh níos mó báistí againn, agus dá bhrí sin tá níos mó eallaigh á gcur faoi dhíon.

De chionn na ndeacrachtaí reatha, tá Teagasc ag cur comhairle ar fáil dá chliaint sa ghnáthbhealach. Ina theannta sin, reáchtálfaidh comhairleoirí Teagaisc clinicí comhairliúcháin i ngach oifig De hAoine, 6 Iúil idir 11.00 r.n agus 1.00 i.n. chun cuidiú le feirmeoirí dul i ngleic le fadhbanna a bhaineann leis an aimsir.
Baineann an cuireadh seo le gach feirmeoir, cliaint agus feirmeoirí nach cliaint iad araon.
Chun úsáid a bhaint as an gclinic téigh i dteagmháil le d’oifig Teagaisc áitiúil.