Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seimineár Teagasc um Chomhaltacht Walsh 

Reáchtáladh 17ú Seimineár Bliantúil Teagasc um Chomhaltacht Walsh 2012 inniu, Déardaoin, 22 Samhain san RDS, Baile Átha Cliath. Chuir 18 taighdeoirí óga torthaí a gcuid taighde i láthair, agus d’fhoilsigh 21 mac léinn iarchéime póstaeir.

Ba ar Noeleen McDonald a bronnadh Comhaltacht Walsh as an bpáipéar a thug ar ‘Úsáid acmhainneacht um sholáthar nítrigine ithreacha do tháirgeadh féir éifeachtúil’. Bronnadh bonn an RDS uirthi.
I measc na mbuaiteoirí eile bhí:

• An cur i láthair is fearr ar Bhia, Ciara McDonnell, Clár Bia Teagasc, Baile an Ásaigh agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
• An cur i láthair 3 nóiméad is fearr, Noelle O’ Riordan, Clár Bia Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, agus OÉ Gaillimh
• An póstaer is fearr, Nora O’ Shea, Clár Bia Teagasc, Baile an Ásaigh, agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Dúirt an Dr. Frank O’ Mara, Stiúrthóir Taighde Teagasc: “Is dlúthchuid de chláir thaighde agus Aistrithe Eolais Teagasc é Clár Comhaltachtaí Walsh. Tá breis is 160 Comhalta Walsh ag Teagasc faoi láthair, rud a chiallaíonn go bhfuil tionchar suntasach go maith ag an gclár ar oideachas iarchéime in Éirinn. Tá formhór na gcomhaltaí seo ag tabhairt faoi PhD. Tá baint ag gach ollscoil in Éirinn mar aon le cuid de na hInstitiúidí Teicneolaíochta leis an gclár. I láthair na huaire, tá 27 comhalta cláraithe in ollscoileanna i dTuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe, agus naonúr eile fós in ollscoileanna eile ar fud an domhain.”

Ba í seo an chéad bhliain a reáchtáladh an Clár nua um Thacaíocht Nuálaíochta M.Agr.Sc, atá á reáchtáil i gcomhar leis an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá sé mar aidhm leis an gclár seo na scileanna agus an t-eolas a thabhairt do chéimithe ionas go mbeidh ar a gcumas ról éifeachtach a bheith acu in acmhainn feirmeoirí a fhorbairt d’fhonn cur ar a gcumas leas a bhaint as cleachtais agus as teicneolaíochtaí nua.

D’éirigh go maith le Clár Comhaltachta Walsh i riachtanais oiliúna céimithe óga a chomhlíonadh agus iad a chur i dtreo fostaíocht ardghráid sa tionscal, sa saol acadúil agus san earnáil phoiblí trí chéile.

Related Downloads