Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seoladh Clár Nua um Ghlacadh le Teicneolaíocht Mhairteola

Sheol Simon Coveny T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, tionscnamh nua chun feirmeoirí eallaigh a spreagadh le glacadh le teicneolaíochtaí nua chun a nglólachtaí mairteola a fheabhsú ag ‘Ócáid Teagaisc um Dhiúlaire Brábúsach’ i gCill Chainnigh Dé Luain, 13 Feabhra.
Tá an Clár um Ghlacadh le Teicneolaíocht Mhairteola bunaithe ar shamhail ghrúpa díospóireachta, ag spreagadh feirmeoirí chun páirt a ghlacadh i ngrúpaí chun táirgeacht agus brábúsacht a bhfiontraíochtaí mairteola a mhéadú.

Ag labhairt i gCill Chainnigh ag an seoladh, dúirt an tOllamh Gerry Boyle, stiúrthóir Teagaisc: “Ta na heilimintí uile atá ríthábhachtach do ghnólacht mairteola ráthúil sa Chlár um Ghlacadh le Teicneolaíocht Mhairteola, tá sé bunaithe ar fhéarach, ar fholaíocht, ar sláinte ainmhí, ar thomhas airgeadais agus ar mhairteoil a tháirgiú de réir shonraíochtaí an mhargaidh. Agus iad ag soláthar an chláir seo, beidh suas go dtí 100 comhairleóir Teagaisc i mbun éascú ghrúpaí díospóireachta d’fheirmeoirí ar fud na tíre agus táthar ag súil go nglacfaidh suas go dtí 5,000 feirmeoir páirt. Trí na grúpaí díóspóireachta, beidh na comhairleoirí Teagaisc ag oibriú le feirmeoirí, ag baint úsáide as Uirlis Mhonatóireachta Bhrábús Teagaisc chun feidhmíocht ar fheirmeacha a thomhais agus pleananna a fhorbairt ionas go bhfásfaidh a gcuid gnólachtaí go ráthúil.”

Duirt an tOllamh Gerry Boyle gurb ábhar misnigh é an fheidhmíocht fhisiciúil agus airgeadais araon ar thréad mairteola Derrypatrick i nGráinseach Theagaisc agus ar na feirmeacha tráchtála atá pairteach sa Clár Mairteola um Fheirme NÍOS FEARR le Teagasc/Irisleabhar Fheirmeoirí na hÉireann. Léiríonn toradh Monatóir Brábús Theagaisc 2011 go bhfuil ollchorrlach de €1,107 in aghaidh an heicteáir ag tréad Derrypatrick, baineadh sé seo amach trí aschur mairteola níos airde in aghaidh an heicteáir.