Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seoladh Dioplóma Proifisiúnta Nua um Bainistíocht Feirm Dhéiríochta

De chionn athruithe móra atá ag tarlú i dtionscal na déiríochta in Éírinn, tá Teagasc tar éis Dioplóma Proifisiúnta new i mBainistíocht Fheirme Déiríochta (Leibhéal 7) a sheoladh i gcomhcheangal leis an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC).

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney T.D., an dioplóma nua i éineacht le hAlex Evans, Ceannasaí na Scoile um Thalmhaíocht agus Eolaíocht Bia, agus Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagaisc. Tá an clár ceaptha chun ardscileanna teicniúla, airgeadais agus maoirseoireachta a thabhairt d’fheirmeoirí déiríochta faoi oiliúint. Beidh na céimithe in ann a bhfeirm féin a bhainistiú, tabhairt faoi shocrú maidir le roinnt feirme nó oibriú mar bhainisteoirí feirme.

Beidh dhá bhliain de thaithí oibre proifisiúnta ar na feirmeacha déiríochta is forásaí in Éirinn i gceist leis and gclár agus beidh rogha ann oibriú thar lear ar fheirmeacha déiríochta sa Nua-Shéalainn nó i dtíortha eile. Chomh maith leis an taithí oibre proifisiúnta, beidh rannpháirtíocht i ngrúpaí díospóireachta agus blocthréimhsí scaoilte do mhodúil theagmhála. Tabharfaidh an Coláiste, Sainolaithe Déiríochta agus an Fhoireann Taighde na modúil theagmhála ag coláistí Teagaisc páirteacha agus sa Chloch Liath. Beidh James Ryan ina Chomhordaitheoir an Chrúrsa, Coláiste Chill an Dátúnaigh Teagaisc. Freastalóidh na mic léinn ar Theagasc sa Chloch Liath do na príomhmodúil theicneolaíocht déiríochta.

Dúirt Tony Pettit, Teagasc; “Tá an cúrsa seo ceaptha chun na scileanna bainistíochta agus teicniúla riachtanacha a thabhairt d’fheirmeoirí déiríochta óga ionas go mbeidh siad in ann comhlacht fheirm déiríochta mór a bhainistiú.”

Ní mór d’iarrthóirí Ard-Teastas sa Talmhaíocht, leibhéal 6 ar a laghad a bheith acu nó a choibéis cáilíocht talmhaíochta mhór chomhionann Is é an dáta deiridh d’iarratais 4 Iúil 2012. Tá foirmeacha iarratas le fáil ar www.teagasc.ie nó ó Choláiste Talmhaíochta Chill an Dátúnaigh Teagaisc.