Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seolann Teagasc Straitéis Aistriú Teicneolaíochta Nua do Chomhlachtaí Bia Éireannacha

Tá Straitéis nua Aistriú Eolais agus Theicneolaíocht Bhia Teagaisc chun tacaíocht a thabhairt do chomhlachtaí Éireannacha bia á seoladh ag an Taoiseach Enda Kenny T.D. i mBaile Átha Cliath inniu. Tá os cionn 40 teicneolaíocht Teagaisc don tionscal bia á dtaispeáint ag taispeántas na Táirsigh Nuálaíocht Bia sa Stáidiam Aviva inniu, Déardaíon 10 Bealtaine, mar chuid den tionscnamh nua seo.

Osclaíonn an Filteán Tionscadail atá ag Teagasc cúig thairseach nó deiseanna ar féidir le comhlachtaí bia úsáid a bhaint astu. Mar chuid díobh seo cuirtear acmhainn chuimsitheach de thairscintí, nuashonraithe, seirbhísí, saineolas agus eolaithe teicneolaíochta ar fáil do chomhlachtaí bia chun oibriú go reámhghníomhach leo.

Aithnítear taighde mar bhealach i dtreo na nuálaíochta agus tráchtálaíochta agus oibríonn Teagasc le níos mó ná 300 comhlacht bia Éireannacha gach bliain, ag cabhrú leo forbairt a dhéanamh, luach a chruthú agus feabhas a chur ar a gcuid chumas iomaíochta. Infheistíonn Teagasc os cionn €15 milliún gach bliain i dtaighde bia chun tacú le nuálaíocht bhunaithe ar eolaíocht san earnáil bhia. Tá Teagasc ag comhoibriú le heagraíochtaí eolaíochta eile, le ranna rialtais agus le gníomhaireachtaí stáit, chun árdáin eolaíochta, tá Teagasc ag forbairt ardán eolaíochta chun réitigh a sholáthar don thionscal bia.

Is iad cúig Thairseach Teicneolaíocht Bhia Theagasic:
Tairiscintí Teicneolaíochta; Comhdaíodh iarratais ar phaitinní do theicneolaíochtaí áirithe agus tá comhlachtaí comhpháirtíochta á lorg do thuilleadh forbartha agus ceadúnaithe.
Nuashonraithe Teicneolaíochta: Agus teicneolaíochtaí nua á gcur chun cinn agus á bhfionnadh, beidh nuashonraithe á seachadadh do chomhpháirtithe tionscadail féideartha.
Seirbhísí Teicneolaíochta: Tá áiseanna Monarchan Píolótacha sa Chloch Liath agus i mBaile an Ásaigh ar fáil agus tá sé éasca do chomhlachtaí bia teacht orthu.
Saineolas Teicneolaíochta: Tairiscítear seirbhísí teicneolaíochta, saineolas, áiseanna, oiliúint teicniúil, comhairleacht agus seirbhísí fhorbairt táirge.
Próifílí Teicneolaíochta: Comhoibríonn eolaithe Teagaisc in éineacht leis na heolaithe agus taighdeoirí is fearr ar fud na cruinne.

Is tús le próiséas leanúnach é Straitéis Teicneolaíocht Bhia agus Aistirú Eolas Teagaisc, le tairiscintí beo, nuashonraithe rialta agus iarchúram do chomhlachtaí a bhfuil réitigh nuálaíochta i réímsí an bhia, na bitheolaíochta, na ceimice agus na teicneolaíochta, an tionscail agus an fhorbartha agus na sabháilteachta bia á lorg acu.

Dúirt Stiúrthóir Teagaisc, Gerry Boyle: “Chun na spriocanna uaillmhianacha i bhFómhar Bia 2020 a bhaint amach, beidh gá le infheistíocht shuntasach óna comhlachtaí bia sa nuálaíocht. Is féidir le taighde Teagaisc cuidiú le comhlachtaí bia cultúr nuálaíochta níos láidre a fhorbairt chun fás a bhaint amach agus chun deiseanna fostaíochta a threisiú. Tacaíonn an straitéis aistriú teicneolaíochta seo leis an earnáil agraibhia le eolas a athrú go táirgí agus próisis thráchtála.”

Dúirt Declan Troy, Stiúrthóir Cúnta Taighde, Teagasc: “Tuigimid riachtanais theicniúla na gcomhlachtaí bia agus ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil úsáid iomlán á baint as ár dteicneolaíochtaí agus go bhfuil ár acmhainní go hiomlán ar fáil don tionscal.

Bhí láimhdeachas de €24 billiún agus easpórtálaithe de €8.85 billiún ag earnáil bhia na hÉireann in 2011. Tháinig dhá thrian de na heaspórtálaithe sin ó comhlachtaí dúchasacha faoi úinéireacht Éireannach.