Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Síneadh Nua le hIonad Comhairleach agus Oideachais Teagasc i mBaile an Mhóta 

Ba é John Perry TD, an tAire Stáit atá freagrach as Gnóthas Beag sa Roinn Fiontar, Post agus Nuálaíochta a d’oscail ionad nua athchóirithe comhairleach agus oideachais Teagasc i mBaile an Mhóta, Co. Shligigh.

Ag labhairt ag an imeacht ar an Aoine, 26 Deireadh Fómhair, dúirt an tAire Perry; is ionann talmhaíocht agus ceann de na hearnálacha dúchasacha is tábhachtaí sa gheilleagar, earnáil a sholáthraíonn poist sheasta, a chuireann le gníomhaíocht gheilleagrach i gceantair thuaithe agus a sholáthraíonn tuilleamh onnmhairithe a bhfuil géarghá leis. Dúirt sé go bhfuil ag éirí go maith le feirmeoireacht agus leis an tionscal bia i láthair na huaire agus gur amhlaidh a bheidh amach anseo, de réir mar a bheidh na pleananna d’fhorbairt na hearnála atá sonraithe in Food Harvest 2020 á gcur i bhfeidhm.

Dúirt Cathaoirleach Teagasc, an Dr. Noel Cawley: “Tá go leor athruithe ag tarlú i Teagasc. Maidir leis an tseirbhís chomhairleach táimid tar éis anailís a dhéanamh ar ár líonra oifigí ar fud na tíre. I 40 cás tá ár n-oifigí dúnta againn agus in áiteanna eile tá infheistíocht déanta againn ar mhaithe leis na háiseanna dár gcliaint agus dár bhfoireann a fheabhsú. Bhí na hathruithe seo ar fad luaite i gclár Athraithe Teagasc, ceadaithe ag Údarás Teagasc agus á gcur chun feidhme ó 2009 anonn. Trí bhainistíocht stuama cistí a fuarthas trí dhíol sócmhainní, d’éirigh leis an eagraíocht, le ceadú agus údarás an Rialtais, infheistíocht a dhéanamh d’fhonn áiseanna feabhsaithe a sholáthar do Theagasc d’fhonn cur ar a chumas ról tábhachtach a bheith aige in earnáil talmhaíochta agus bia na hÉireann.“

Ar bhonn náisiúnta, tá líon na n-aonad comhairleach réigiúnach laghdaithe ag Teagasc - ó 26 aonad cúpla bliain ó shin go dtí 12 aonad inniu. Tá seirbhísí comhairleacha agus oideachais Teagasc i gCo. Shligigh, Co. Liatroma agus Co. Dhún na nGall á mbainistiú mar réigiún aonair. Is í an oifig i mBaile an Mhóta ceanncheathrú an réigiúin seo agus tá cúig oifig eile lonnaithe in áiteanna éagsúla sa trí chontae. Is ionad tábhachtach oideachais é Baile an Mhóta.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle a labhair ag an ócáid: “Tá méadú leanúnach ag teacht ar an líon daoine óga atá ag déanamh staidéir ar thalmhaíocht. Tá an líon iomlán daoine atá cláraithe ar chúrsaí oideachais atá á reáchtáil ag Teagasc ar fud na tíre in 2012 cothrom le breis is 1,900, rud a chiallaíonn go bhfuil an líon iomlán daoine atá ag glacadh páirte i gcúrsaí atá á reáchtáil ag Teagasc cothrom le 3,600. Sa tseirbhís chomhairleach, d’éirigh go maith leis an gClár Éifeachtúlachta Déiríochta (DEP) agus le Clár Glactha na Teicneolaíochta Mairteola (BTAP) chun feirmeoirí a spreagadh le glacadh le teicneolaíochtaí nua. D’éirigh go maith le samhail an pléghrúpa chun teachtaireachtaí teicniúla a aistriú.”