Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tá T-Stór anois páirteach in RIAN, an Tairseach Rochtain Oscailte Náisiúnta

T-Stór, Stór Rochtain Oscailte Teagasc, san áireamh mar stór rannpháirteach in RIAN, an tairseach rochtain oscailte náisiúnta, tairseach a bhfuil sé mar aidhm léi ábhar taighde Éireannach a sholáthar go héasca. Tá sé mar aidhm le RIAN cur le próifílí taighde taighdeoirí aonair agus na n-institiúidí a bhfuil siad ag obair iontu. I ndáil le leathadh taighde eolaíochta, is ionann 'Rochtain Oscailte' agus infhaighteacht saor in aisce ar an Idirlíon poiblí d'ailt scolártha foilsithe go leictreonach, rud a thugann cead d'úsáideoirí ar bith an t-ábhar a léamh agus a athúsáid, ar an gcoinníoll go dtugtar aitheantas cuí agus go dtagraítear mar is ceart don údar.

Is tairseach Rochtain Oscailte ar an ngréasán é RIAN, tairseach a bhfuil an t-ábhar ó stórtha 13 institiúid taighde Éireannacha á thabhairt le chéile agus á thaispeáint uirthi Is ionann T-Stór agus deis a thabhairt do Teagasc páirt a ghlacadh i bhfoilsiú agus i leathadh taighde trí Rochtain Oscailte, agus cuireann sé ar chumas taighdeoirí Teagasc sainorduithe Rochtain Oscailte a eisíonn an Roinn Talmhaíochta, an AE, SFI agus comhlachtaí maoinithe eile a chomhlíonadh. Is sínitheoir é Teagasc, agus tugann sé lántacaíocht do Ráiteas Beartais na bPrionsabal Náisiúnta do Rochtain Oscailte.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Stiúrthóir Teagasc, an Dr Frank O’Mara: “Fáiltíonn Teagasc roimh rannpháirtíocht in RIAN agus is ar éigean go bhfuil bliain caite fós ó seoladh T-Stór. Comhoibríonn taighdeoirí Teagasc go forleathan lenár gcomhpháirtithe in ollscoileanna na hÉireann. Buntáiste breise a d’eascair as an gcomhoibriú seo ba ea RIAN mar aon le cur le ról Teagasc mar eagraíocht cheannródaíoch i réimse an taighde talmhaíochta agus bia in Éirinn". Cabhraíonn RIAN le leathadh níos fairsinge aschur taighde atá ar bun in Éirinn mar aon le tacú le comhlachtaí maoinithe tionchar a gcuid maoinithe a mheas.

Chomh maith leis sin, is ardán Eorpach a bheidh ann don taighde atá ar bun ag Teagasc, ó tharla go mbeidh RIAN páirteach i dtairseach OpenAIRE an AE gan mhoill.