Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tagann Teagasc agus Goldcrop le Chéile i bPórú Féir agus Seimre

D’fhógair Teagasc agus Goldcrop síniú comhaontaithe fhadtéarmaigh a chiallaíonn go mbeadh Goldcrop i mbun mhargaíocht agus shíolraithe an t-ábhar foráiste go léir a thiocfaidh amach ó chlár póraithe Féir agus Seimre Teagasc go ceann 10 mbliana. Cuireadh lámh leis an gcomhaontú ag Lá Oscailte Náisiúnta Déiríochta de chuid Teagasc ar an gCloch Liath inniu, Dé Céadaoin, 3 Iúil.

Cuireadh fáilte roimh an gcomhaontú ag Tom Hayes TD, Aire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, a bhí i láthair ag an síniú. Dúirt an tAire: “go gcinnteoidh an comhaontú nua seo go gcuirfeadh an clár an-rathúil le haghaidh pórú féir agus seimre, a bhain moladh mar is cuí amach do Teagasc, go gcuirfeadh sé ar fáil cineálacha foráiste atá póraithe go dúchasach d’earnáil bheostoc na hÉireann as seo amach. Cuirfidh sé go mór leis an gcor iomaíoch atá ag an earnáil sna blianta amach romhainn”.

Tá clár póraithe foráiste an-rathúil ag Teagasc ag a Ionad Taighde Barra ag Páirc na Darach, Co. Cheatharlach. Faoi láthair tá a lán saothróg atá póraithe ag Teagasc ar liostaí na moltaí in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear seagalacha ilbhliantúla ag barr an mhargaidh (Glenveagh, Majestic, Kintyre, Glencar, Solomon agus Carraig) agus seamra bána (Chieftain, Avoca, Aran agus an ceann nua Iona). Tá roinnt saothróg ar liostaí na moltaí i dtíortha eile chomh maith. Tugann an comhaontú seo na cearta domhanda ar fad do Goldcrop ó thaobh síolraithe agus margaíochta de maidir leis na saothróga féir agus seimre nua go léir a fhorbrófar go ceann 10 mbliana.

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle, ‘Tá an féar mar bhunchloch do chórais déiríochta, mairteola agus caorach na hÉireann agus tugann sé buntáiste iomaíoch d'Éirinn. Tá taithí breis is 50 bliain ag Teagasc maidir le pórúchán de chineálacha féir agus seimre atá oiriúnach amach is amach do chúinsí Éireannacha. Tá tábhacht an-mhór ag dul le síniú an chomhaontaithe seo do Teagasc, agus d’fheirmeoirí féaraigh na hÉireann. Is cuideachta Éireannach den chéad scoth é Goldcrop atá bunaithe in Éirinn agus táimid ag súil go mbeidh margaíocht chumasach á déanamh trasna an domhain ar fhéara agus ar sheamra atá póraithe ag Teagasc’.

Agus é ag caint chomh maith ag síniú an chonartha, léirigh John Murphy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin de chuid Goldcrop a shástacht leis an gcomhaontú nua ‘Is deis uathúil í an fhorbairt seo obair as lámh Teagasc chun saothróga foráiste atá póraithe in Éirinn a thráchtálú d’fhonn an leas is mó a bhaint astu sa bhaile agus i gcéin. Cinnteoidh sé go mbeidh soláthar leanúnach de chineálacha ardchaighdeáin fad is a thugann sé an deis do Goldcrop teicneolaíocht féaraigh na hÉireann a chur chun cinn i dtíortha ar fud an domhain ar mór an t-éileamh ar shíol féir iontu.’

Dhaingnigh Goldcrop an conradh seo i measc iomaíochta ó roinnt cuideachtaí móra síol féir Idirnáisiúnta agus breathnófar air seo mar bheart straitéiseach i dtrádáil na síolta don chuideachta teaghlaigh atá bunaithe i gCorcaigh. Beidh an chuideachta freagracht as síolrú, margaíocht agus dáileadh mórdhíola de shaothróga póraithe ag Teagasc in Éirinn agus go hIdirnáisiúnta; is iad na mór-mhargaí thar lear an Ríocht Aontaithe, an Ghearmáin, an Danmhairg, an Ísiltír agus an Nua-Shéalainn.

Tá Goldcrop ar na hiompórtálaithe agus dáileoirí móra de shíolta foráiste i margadh na hÉireann. Tá Goldcrop tar éis a chuid gníomhartha Gnó Talmhaíochta a fhorbairt diaidh ar ndiaidh le blianta beaga anuas, lena n-áirítear tógáil i seilbh Power Seeds in 2007. Cuireann an comhaontú nua seo fócas idirnáisiúnta ar fáil dóibh, go háirithe de bharr na cáile maithe idirnáisiúnta atá bainte amach ag ábhar foráiste Teagasc.