Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Buann Christy Watson Bonn Óir Teagasc

Is é buaiteoir Bhonn Óir Teagasc le haghaidh 2014 ná Christy Watson, Comhairleoir Gnó agus Teicneolaíochta Stoic Thirim i réigiún comhairleach Laoise, Chill Dara, na Mí, Lú agus Bhaile Átha Cliath. Bronntar Bonn Óir Teagasc go bliantúil ar bhall foirne reatha atá tar éis cur go hollmhór leis an eagraíocht agus leis an earnáil agraibhia.

Bronnadh an gradam seo ar Christy Watson mar aitheantas dá cheannaireacht shármhaith i ndul i gcion ar a chliaint feirmeora, mic léinn agus ar a chomhghleacaithe.

Bronnadh Gradam an Bhoinn Óir ag cruinniú d'Údarás Teagasc inniu, agus thréaslaigh Cathaoirleach Teagasc, an Dr Noel Cawley le Christy Watson, agus é ag rá go raibh ardmheas tuillte aige ó na feirmeoirí atá mar chliaint aige agus óna chomhghleacaithe mar gheall ar a thiomantas dá obair chomhairleach agus an tsuim atá léirithe aige sna caighdeáin is airde a chur i bhfeidhm mar chomhairleoir agus sa tionscal feirmeoireachta.

Dúirt an Dr. Cawley: “Tá éacht oibre déanta ag Christy mar chomhairleoir Gnó agus Teicneolaíochta, agus é ag obair le breis is 200 cliant feirmeora agus tríd an gcion oibre atá déanta aige do laethanta oscailte, siúlóidí feirme, seimineáir agus do chomhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá sé tar éis tacú le clár na ngrúpaí plé d'fheirmeoirí agus leis an gClár Mairteola Feirme Níos Fearr. Agus cabhair curtha ar fáil aige, tá cuid mhaith dá chliaint tar éis glacadh le grúpaí cuartaíochta, rud a dhéanann cur i láthair tábhachtach do tháirgeadh bia atá bunaithe ar fheirmeacha teaghlaigh na hÉireann.

Agus é as an gCurrach Buí i gContae Ros Comáin ó dhúchas, cháiligh Christy Watson le B.Agr Sc. ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sular chríochnaigh sé céim mháistir san Eolaíocht Talmhaíochta in COBÁC. Tháinig sé isteach in ACOT, (réamhtheachtaí Teagasc) in 1985 agus d'oibrigh sé ar dtús mar chomhairleoir talmhaíochta i gcontaetha Liatroma agus Chill Mhantáin. D'oibrigh sé chomh maith i gColáiste Talmhaíochta Teagasc i gCill an Dátúnaigh. Tá sé bunaithe in oifig an Náis i gContae Chill Dara ó 1995. Tá sé páirteach i láthair na huaire sa Chlár Forbartha Ceannaireachta i bhForas Bainistíochta na hÉireann. Is aitheantas agus gradam foirmiúil é Bonn Óir Teagasc do chur chun cinn obair Teagasc agus tá sé dírithe ar fheabhas a chur chun cinn i measc na foirne agus cinntíonn sé go spreagtar feidhmíocht ardcháilíochta. Daoine eile a bhuaigh Bonn Óir Teagasc roimhe seo ná: An Dr. Paul Cusack, an tOllamh Liam Donnelly, Nuala King, an tOllamh Paul Ross, an Dr. Lance O’Brien, agus an tOllamh Tim Guinea.