Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Dhá Cheapachán in Údarás Teagasc

Tá Clíona Murphy, An Gleanntán, Co. Chorcaí agus Liam Woulfe, Áth Dara, Co. Luimnigh tar éis a bheith ceaptha chun Údarás Teagasc ar feadh téarmaí cúig bliana ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD. Ag cruinniú boird Teagasc inniu, Dé Céadaoin, 6 Bealtaine, in Teagasc, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí, chuir Cathaoirleach Teagasc, an Dr. Noel Cawley fáilte roimh an mbeirt bhall nua agus thréaslaigh sé leo faoin gceapacháin.

Tá Clíona Murphy mar Leas-Uachtarán Teicniúil PepsiCo Worldwide Flavours. Tá sí bunaithe i gCorcaigh agus tá freagracht dhomhanda uirthi as Taighde agus Forbairt, Cáilíocht, Innealtóireacht, Sláinte agus Sábháilteacht Comhshaoil, agus Seirbhísí Cáilíochta Domhanda. Tá sí ag obair le PepsiCo ó 1997, agus bhí cuid mhaith ról aici le linn a gairmréime, amhail Stiúrthóir Taighde agus Forbartha, Walkers UK, Stiúrthóir Sinsearach T agus F PepsiCo China Foods agus Stiúrthóir Sinsearach T agus F PepsiCo san Áise agus san Aigéan Ciúin. D'oibrigh sí do Imperial Chemical Industries (ICI) cpt sa chuid luath dá gairm. Cháiligh Clíona i gColáiste na Tríonóide le Céim san Innealtóireacht Ríomhaireachta, sular chríochnaigh sí dioplóma i Staidéar Bainistíochta in Ollscoil Chathrach Mhanchain. Tá an clár bainistíochta T agus F Straitéisigh críochnaithe aici chomh maith ag INSEAD, chomh maith leis an gclár um Cheannaireacht Nuálaíochta Straitéiseach ag Kellogg’s. Tá Clíona ar Bhord Chomhlachas Tráchtála Chorcaí agus is ball í de choiste Taighde agus Forbartha AMCHAM Éireann chomh maith.

Tá Liam Woulfe mar Stiúrthóir Bainistíochta ar Grassland AGRO agus ar an Freshgrass Group.

Bhunaigh Liam Freshgrass Investments in 2002 agus fuair an fiontar seo Grassland Fertilizers ansin, chomh maith le 50% de Drummonds mar chomhfhiontar in éineacht le Liffey Mills in 2009. Fuair Grassland gnó Éireannach na cuideachta móra Francaí soláthairtí AGRO Groupe Roullier, fad is a fuair Groupe Roullier sciar 50% de Grassland d'fhonn Grassland AGRO a chruthú. Bhí Liam ina bhainisteoir ginearálta roimhe seo ar Rannóg Uachtarlann Kerry Group, tar éis dó a bheith ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Golden Vale cpt ar feadh 15 bliana. Thosaigh Liam ag obair le NCF Co-op (Aurivo anois) in 1982. Bhain Liam céim amach san Eolaíocht Déiríochta ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus Céim Mháistreachta sa Cheannaireacht Feidhmiúcháin ó Ollscoil Uladh. Is Stiúrthóir Cairte cáilithe é Liam ó Institiúid na Stiúrthóirí, Londain, agus tá sé mar stiúrthóir ar 12 chuideachta. Ba é Liam Bainisteoir Óg Cecil King in Éirinn sa Bhliain 1994. Bhí sé ina iomaitheoir sa bhabhta ceannais de Ghradam Fhiontraí na Bliana in 2013. Tá sé tar éis infheistiú i roinnt Tionscadail Fuinnimh Ghlais, amhail cuideachtaí fuinneamh bithmhaise, gaoithe agus gréine.