Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seolann an tAire Coveney tuarascáil straitéise 10 mbliana ar thodhchaí Thionscal na gCapall Spóirt

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD, sheol sé an tuarascáil inniu dar teideal “Reaching New Heights: Report of Irish Sport Horse Industry Strategy Committee”. Tá réimse leathan moltaí sa tuarascáil ar fhorbairt thionscal na gcapall spóirt sna deich mbliana amach romhainn.

Agus é ag labhairt ag seoladh Scoil Eachaíochta Arm na hÉireann i mBaile Átha Cliath, dúirt an tAire Coveney an méid seo “Molaim Eachspórt Éireann, Teagasc agus Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, dreamanna atá tar éis a saineolas a chur le chéile chun an tuarascáil chuimsitheach seo a chruthú, rud a chuimsigh próiseas mionsonraithe comhairliúcháin le páirtithe leasmhara agus bhí mé an-sásta a bheith in ann freastal ar roinnt de na cruinnithe réigiúnacha a eagraíodh mar chuid den phróiseas sin.”

Tá 35 príomh-mholadh sa tuarascáil maidir le réimse leathan ceisteanna, amhail feabhsú cáilíochta trí phórú níos dírithe, forbairt a dhéanamh ar an struchtúr oideachais agus oiliúna le haghaidh aistriú eolais go póraitheoirí, feabhsú an chumais mhargaíochta agus díolachán ar fud an tionscail, rannpháirtíocht san earnáil a mhéadú, sláinte agus leas na gcapall a chur chun cinn agus an cumas institiúideach a dhoimhniú d'fhonn spriocanna na straitéise a bhaint amach.

Dúirt an tAire an méid seo chomh maith - “Tá a fhios agam nach raibh fís agus plean comhleanúnach ann d'earnáil na gcapall spóirt go dtí seo le cur ar a cumas fás agus forbairt agus a hacmhainneacht iomlán a bhaint amach. Tá na buntáistí nádúrtha go léir againn le haghaidh pórú agus táirgeadh capall sa tír seo, coibhneas nádúrtha le capaill, flúirse marcaíochta agus marcaigh den chéad scoth”.

Agus é ag aithint go bhfuil infheistíocht shuntasach déanta sa bhonneagar eachaíochta, lena n-áirítear réimse leathan áiseanna oideachais agus oiliúna eachaíochta, luaigh an tAire Coveney an méid seo - “caithfimid leas iomlán a bhaint as an mbonneagar agus an saineolas atá tógtha. Creidim go gcuireann an tuarascáil atá á seoladh inniu creat ar fáil chun leas a bhaint as ár n-acmhainní d'fhonn ár spriocanna a bhaint amach”.

Leag an tAire béim ar an méid seo - “ní thuigtear i gcónaí go gcuireann earnáil na gcapall spóirt breis is €700m in aghaidh na bliana leis an ngeilleagar, agus go sroicheann sé sin pobail fud fad na tíre”. Leag sé béim ar thiomantas an Rialtais d'fhorbairt thionscal na gcapall spóirt, agus é ag rá go n-éascóidh an “maoiniú breise a bhí curtha ar fáil ó Bhuiséad 2015 pleananna Eachspórt Éireann margaíocht a mhéadú, airgead na nduaiseanna a mhéadú ar fud réimse leathan comórtas agus roinnt ócáidí nuálaíochta a spreagadh’.

Agus é ag cur clabhsúir ar an méid a bhí le rá aige, dúirt an tAire Coveney go gcuireann an Tuarascáil Straitéiseach léarscáil ar fáil chun muinín agus gairmiúlacht níos mó a spreagadh sa tionscal, agus go n-úsáidfear seo mar rud le polasaí a chur chun cinn agus cur leis, le béim ar leith ar chruthú fostaíochta agus forbairt inbhunaithe fiontraíochta agus éascú fáis atá bunaithe ar onnmhairí.

 

Related Downloads