Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Teicneolaíochtaí a Chur i bhFeidhm ar Fheirmeacha Mairteola chun Brabúsacht a Chothú

Bhí na céadta táirgeoir mairteola a chuireann leis an aschur mairteola agus eallaigh ar luach €2 bhilliún ó fheirmeacha na hÉireann, bhí siad i mBaile Átha Luain inniu, 13 Deireadh Fómhair, le haghaidh Chomhdháil Náisiúnta Mairteola Teagasc. Scrúdaigh an ócáid, rud atá urraithe ag Zoetis, na teicneolaíochtaí is féidir a chur i bhfeidhm ar fheirmeacha chun brabúsacht a chothú.

Agus é ag oscailt na comhdhála, dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Caithfimid go léir fanacht dírithe go daingean ar na teicneolaíochtaí is mó a thairgeann todhchaí bhrabúsach inbhuanaithe daoibh mar fheirmeoirí mairteola agus don tionscal mairteola i gcoitinne. Tá an taighde mairteola go léir a bhfuil Teagasc páirteach ann agus an chomhairle go léir a chuirimid ar fáil d'fheirmeoirí mairteola, tá siad bunaithe ar an toradh eacnamaíoch is fearr is féidir a chur ar fáil. Léiríonn na torthaí airgeadais ón trian is airde d'fheirmeoirí a chomhlánaíonn monatóirí eProfit agus ó fheirmeacha léirithe Teagasc, léiríonn siad go soiléir gur féidir corrlach comhlán €1,000 in aghaidh an heicteáir a bhaint amach.”

Dúirt Mervyn Parr ó Ghráinseach Teagasc: “Ní bheirtear ach 23 faoin gcéad de laonna mairteola in Éirinn d'athair ó inseamhnú saorga. Aithnítear go forleathan go gcuireann inseamhnú saorga teacht ar fáil ar aithreacha a bhfuil cruthúnas géiniteach ag baint leo maidir le tréithe teirminéalacha, máthartha agus i leith éascacht breithe laonna, rud a éascaíonn dul chun cinn géiniteach agus éascaíocht bhainistíochta níos mó. Ba chóir go mbeadh leath den tréad ar a laghad á phórú chun athsholáthar ardchaighdeáin tréada a chruthú agus an chuid atá fágtha á pórú le haithreacha teirminéalacha mairteola.”

Labhair Artie Birt, táirgeoir mairteola ó Phort an Pheire, Baile Nua na hArda, Contae an Dúin, labhair sé faoin taithí atá aige ar inseamhnú saorga a úsáid ar a thréad diúil earraigh ina bhfuil 180 beithíoch. “Tá inseamhnú saorga tar éis ligean dom aithreacha a bhfuil breith éasca laonna agus fiúntas mór géiniteach ag baint leo a úsáid ar mo bhodóga go léir atá le bheith ag breith laonna faoi 24 mí d'aois.”

Rinne Nóirín McHugh, géineolaí de chuid Teagasc, cur síos ar an mbó dhiúil ídéalach, is é sin, bó a bhfuil ionchur íseal oibre de dhíth uirthi a chruthaíonn lao dea-chaighdeáin go héifeachtúil agus a bhíonn ag súil le breith bliain i ndiaidh bliana. Dúirt sí gurb é an tairbhe eacnamaíoch a bhaineann le bó innéacs athsholáthair cúig réalta a úsáid i gcomparáid le bó aon réalta amháin ná suas le €172 in aghaidh breith áirithe laonna.

Tá feirm léirithe laonna Teagasc ag Doire Pádraig sa Ghráinseach i gContae na Mí agus an fheirm léirithe nuabhunaithe ag an Áth Nua i mBaile Átha an Rí, Contae na Gaillimhe, tá an dá cheann acu dírithe ar fhás mór féir agus úsáid mhór féir. Rinne taighdeoir de chuid Teagasc, Adam Woods, cur síos ar conas atá feirmeacha Dhoire Pádraig agus an Átha Nua tar éis 12.9 tonna agus 9.1 tonna d'ábhar tirim féir a fhás in aghaidh an heicteáir faoi seach suas go dtí 30 Meán Fómhair i mbliana. Tá an bhanrach is táirgiúla ar fheirm Dhoire Pádraig tar éis 15.1 tonna ÁT in aghaidh an heicteáir a tháirgeadh go dtí seo i mbliana.

Rinne Ceannaire Fiontraíochta Mairteola de chuid Teagasc darb ainm Eddie O'Riordan cur síos ar straitéisí cothúcháin chun feidhmíocht ó fhéarach i gcóras ramhraithe bullán agus tarbh a fheabhsú. Dúirt sé: ”Ós rud é go gcaitheann an chuid is mó beithígh mairteola a mharaítear dhá shéasúr ar a laghad ag innilt chomh maith le dhá gheimhreadh taobh istigh, d'fhéadfadh tionchar a bheith ag leibhéal na feidhmíochta ainmhithe ag céim ar bith den timthriall táirgthe ar fheidhmíocht ina dhiaidh sin sa timthriall." Dúirt sé go gcaithfear gach céim den táirgeadh a bharrfheabhsú i gcórais chomhtháite laonna go mairteoil.

Bhí na teicneolaíochtaí atá úsáidte go rathúil ag feirmeoirí atá páirteach i gClár Mairteola Feirme BETTER de chuid Teagasc/Irish Farmers Journal, bhí siad curtha i láthair ag comhairleoir de chuid Teagasc darb ainm Alan Dillon. “Ba iad na príomhfheabhsuithe a bhí déanta ná feabhsuithe ar mhéadú aschuir, bainistíocht féaraigh, sláinte an tréada agus pórú. Nuair a mhéadaítear an méid meáchain bheo a bhaintear amach ó fhéar i rith an phríomhshéasúir innilte, laghdaítear costas na tréimhse ramhraithe déine taobh istigh go suntasach.”

Related Downloads