Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapann Teagasc Speisialtóir Nua Caorach

Tá Teagasc tar éis cur lena fhoireann speisialtóirí caorach. Tá Ciarán Lynch ceaptha mar Speisialtóir Aistrithe Eolais ar Chaoirigh agus é ag freastal ar réigiún an Oir-Thuaiscirt. Beidh sé ag obair go dlúth leis na speisialtóirí eile caorach, Michael Gottstein agus Frank Hynes mar chuid den fhoireann aistrithe Eolas Stoic Thirim, rud a bhfuil Pearse Kelly i gceannas air.

Agus é bunaithe in oifig Teagasc i mBéal Átha hÉis i gContae an Chabháin, beidh Ciarán Lynch ag tacú le comhairleoirí stoic thirim Gnó agus Teicneolaíochta Teagasc, feirmeoirí caorach agus leis an tionscal chun an fheidhmíocht fhisiceach agus airgeadais ar fheirmeacha a fheabhsú trí ghlacadh teicneolaíochta ar fheirmeacha a mhéadú. Oibreoidh sé le foirne taighde Teagasc ar aithint agus cur i bhfeidhm taighde bhaintigh ar chaoirigh, agus oibreoidh sé le comhairleoirí chun an clár comhairleach Caorach a fhorbairt agus a leathnú i gcomhar leis an bhfoireann speisialtóirí Stoic Thirim. Tosaíochtaí eile atá ann ná tacaíocht a chur ar fáil do Chlár Feirme BETTER Teagasc maidir le Caoirigh agus cur le forbairt tionscnaimh nua tionscail.

Tá céim onóracha ag Ciarán Lynch san Eolaíocht Talmhaíochta (eolaíocht ainmhithe) ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá sé ina chomhalta comhairle i láthair na huaire de Chumann Féaraigh na hÉireann.

Agus é as Coill an Chollaigh i gContae an Chabháin ó dhúchas, tá obair déanta ag Ciarán roimhe seo mar theicneoir a bhí freagrach as comhordú a dhéanamh ar Chlár Feirme BETTER Teagasc maidir le Caoirigh, agus é bunaithe in Ionad Taighde agus Nuálaíochta Teagasc maidir le hAinmhithe agus Féarach i mBaile Átha an Rí i gContae na Gaillimhe. Sa ról a bhí aige roimhe sin, bhí an fócas dírithe ar chomhtháthú teicneolaíochta i réimsí bainistíochta féaraigh, pórú, sláinte agus pleanáil feirme leis na córais caorach. Bhí sé páirteach chomh maith i laethanta oscailte agus comhdhálacha náisiúnta a eagrú mar chuid de chlár caorach Teagasc.

Agus é ag labhairt tar éis dó a bheith ceaptha, dúirt Ciarán Lynch: “Tá acmhainneacht mhór ag baint le tionscal na gcaorach. Beidh mé ag obair le mo chomhghleacaithe comhairleacha agus taighde i gcomhar lenár gcomhpháirtithe tionscail chun táirgiúlacht, éifeachtúlacht agus brabúsacht feirmeacha caorach in Éirinn a fheabhsú.”