Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceannasaí Nua ar Chlár Teagasc um Bharra, an Comhshaol agus Talamhúsáid

Tá John Spink ceaptha ina Cheannasaí ar a Chláir um Bharra, an Comhshaol agus Talamhúsáid ag Teagasc le haghaigh théarma cúig bliana. Lonnaithe i dTeagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach, beidh John Spink i gceannas ar chlár náisiúnta curaíochta, foraoiseachta, gairneoireachta agus comhshaoil, taighde agus aistriú eolais na heagraíochta. Cheadaigh Údarás Teagasc an ceapachán ag a chruinniú I mí an Mheithimh

Bhain John céim san Eolaíocht Talmhaíochta amach ó Ollscoil Leeds, sular thosaigh sé ar a shlí bheatha ghairmiúil mar fhiseolaí barr ag Rothamsted Research. Bhog sé ó Rothamsted go ADAS, bunaithe in Hereford in iarthar Shasana, áit ar oibrigh sé ar feadh 20 bliana, agus é i gceannas ar an obair sna réimsí agranamaíocht, fiseolaíocht barr, cosaint barr agus fuinneamh in-athnuaite ar deireadh. In 2009 bhog sé go Teagasc i bPáirc an Darach, agus tháinig sé chun bheith ina cheannasaí ar an roinn taighde barr in 2010.

Agus é ag labhairt tar éis dó a bheith ceaptha, dúirt John Spink: “Tá tábhacht náisiúnta ag baint leis an obair a dhéantar i gClár Teagasc um Bharra, an Comhshaol agus Talamhúsáid (CELUP) agus aithnítear é go hidirnáisiúnta, ní hamháin mar gheall ar cháilíocht an taighde, ach mar gheall ar an gcaoi a nasctar le cleachtas é trí dhlúthchomhar le comhghleacaithe Teagasc sa stiúrthóireacht um aistriú eolais i dTeagasc. Féachfaimid chuige go gcuirfear leis an dá rud sin, cáilíocht an taighde, agus a nasc le cleachtas, chun iomaíochas ár n-earnálacha a fheabhsú chomh maith le tacú le hinbhuanaitheacht thionscal na talmhaíochta ar an iomlán”.

Ag déanamh comhghairdis le John Spink ar a cheapachán, dúirt An tOllamh Frank O Mara, Stiúrthóir Taighde Teagasc: “Cuireann ár dtaighde i bPáirc an Darach, i gCaisleán Bhaile Sheonach agus sna háiseanna nua gairneoireachta agus foraoiseachta i mBaile an Ásaigh réitigh thábhachtacha ar fáil atá bunaithe ar an eolaíocht ar an iliomad dúshlán atá roimh na hearnálacha curaíochta. Tá ár dtaighde comhshaoil ag cabhrú leis an gcomhshaol a chaomhnú agus a fheabhsú i ngach fiontar feirmeoireachta”.

Tháinig an folúntas seo chun cinn tar éis do Paddy Browne dul ar scor níos luaithe i mbliana i ndiaidh ghairmréim fhada oirirc le Teagasc.