Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapadh Príomhoifigeach Cúnta nua ag ionad Teagasc i gCill an Dátúnaigh

Cheap Teagasc James Ryan mar Phríomhoifigeach Cúnta i gCill an Dátúnaigh, Coláiste Talmhaíochta, Baile an Phoill, Contae Chill Chainnigh.

“Táim ag tnúth go mór leis an ról nua seo a ghlacadh. Is duine mé atá an-tugtha don teagasc agus is breá liom an díograis sa talmhaíocht, agus ach go háirithe sa déiríocht, a spreagadh i mic léinn”.

Tá cáilíocht ag James ó Ollscoil na Breataine Bige, Aberystwyth, áit ar bhain sé amach céim san Eolaíocht Talmhaíochta. Tá Dioplóma Iarchéime aige freisin i dTeagasc an Bhreisoideachais ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, agus bhain sé Dioplóma Iarchéime amach le déanaí sa Cheannaireacht agus sa Bhainistíocht Oideachais – (Ceannairí na Todhchaí) ó Ollscoil Mhá Nuad.

Faoi láthair, is Léachtóir Coláiste é i dtáirgeadh Déiríochta agus bainistíonn sé an fiontar ina bhfuil 110 bó déiríochta ar fheirm an Choláiste. Rinne sé na comhchúrsaí éagsúla a chuirtear ar fáil i gCill an Dátúnaigh a chomhordú le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus le UCD. D'oibrigh sé roimhe seo mar Chomhairleoir Teagasc don Ghnó agus don Teicneolaíocht Déiríochta i dTiobraid Árann agus roimhe sin mar Oifigeach Oideachais bunaithe in ionad Teagasc, an Sciobairín, Contae Chorcaí.

Ag labhairt faoina cheapachán, dúirt James Ryan; “Táim ag tnúth go mór leis an ról nua seo a ghlacadh. Is duine mé atá an-tugtha don teagasc agus is breá liom an díograis sa talmhaíocht, agus ach go háirithe sa déiríocht, a spreagadh i mic léinn. Bronnadh Gradam FBD feirmeoir óg na bliana ar thriúr iar-mhac léinn de mo chuid. Is bunachar faisnéise den scoth ar féidir le mic léinn foghlaim uaidh an tréad ba bainne i gCill an Dátúnaigh. Tá an tréad ar an 1% is fearr sa tír agus tá sé á bhainistiú ar dhóigh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus ó thaobh an gheilleagair de”.

Rinne Ceann Teagasc, Tony Pettit, comhghairdeas le James as a cheapachán mar Phríomoifigeach Cúnta i gcoláiste Talmhaíochta Chill an Dátúnaigh, ag rá: “Tá taithí den scoth ag James ar bheith ag cur i gcrích cúrsaí oideachais, idir cúrsaí teoiriciúla agus cúrsaí a chuireann an teoiric sin chun feidhme go praiticiúil ar fheirmeacha. Guím gach rath air sa phost seo”.

Tagann James Ryan i gcomharbacht ar Tim Ashmore sa ról mar Phríomhoifigeach Cúnta. Ceapadh Tim Ashmore mar Speisialtóir Fíorúcháin do Chláir Oideachais in Aonad Forbartha Curaclaim agus Caighdeáin Teagasc. Beidh James ina bhall den fhoireann bainistíochta reatha i gCill an Dátúnaigh I dteannta an Phríomhoifigigh Paul Hennessy agus an Phríomhoifigigh Chúnta sa Ghairneoireacht, Grainne McMahon.