Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Cheap Teagasc bainisteoir comhairleach réigiúnach nua

Ceapadh Ger Shortle mar Bhainisteoir Comhairleach Réigiúnach do Theagasc i réigiún Chill Mhantáin/Cheatharlach/Loch Garman. Tá bainisteoirí Teagasc i gceannas ar sheirbhísí comhairleacha Teagasc a sholáthar d'fheirmeoirí agus ar chúrsaí oideachais a sholáthar sna hionaid oideachais réigiúnacha.

“Tá áthas orm an ról bainistíochta i Réigiún Chill Mhantáin/Cheatharlach/Loch Garman a ghlacadh agus táim ag tnúth go mór le bheith ag obair go dlúth leis an bpobal feirmeoireachta agus leis an earnáil agraibhia sa réigiún”

Tháinig an folúntas aníos tar éis scor John Moloney, a raibh gairm fhada agus rathúil aige le seirbhís chomhairleach Theagasc. Beidh an Dr Siobhan Kavanagh ag aistriú ó bhainistíocht réigiún Chill Mhantáin/Cheatharlach/Loch Garman go bainistíocht réigiún Chill Chainnigh / Phort Láirge.

Is as cúlra feirmeoireachta i Loch Garman é Ger Shortle, a chuir tús lena ghairm in Teagasc mar chomhairleoir talmhaíochta sa Longfort sula raibh sé ina phríomhoide i gColáiste Talmhaíochta Mellows i mBaile Átha an Rí agus ina dhiaidh sin d'aistrigh sé chuig an Stiúrthóireacht Taighde i gCaisleán Bhaile Sheáin áit a raibh sé ina bhainisteoir ar an gClár um Cheantair Thalmhaíochta, clár atá dírithe ar thionchar agus ar chur i bhfeidhm Chlár Gníomaíochta Níotráite na hÉireann (NAP).

Nuair a bhí sé i mBaile Chaisleán Sheáin, d'oibrigh sé freisin le comhghleacaithe ó Choláiste Talmhaíochta Chill an Dátúnaigh chun Feirm Thaispeána Inbhuanaithe Fhoinse Oscailte Chill an Dátúnaigh a bhunú. Tá bliain iasachta ó Theagasc curtha i gcrích ag Ger sa Bhruiséil mar Oifigeach Beartais in Aonad Uisce na hArd-Stiúrthóireachta Comhshaoil i gCoimisiún na hEorpa, áit a raibh freagracht aige as comhtháthú beartais uisce agus talmhaíochta.

Cháiligh Ger le Baitsiléir san Eolaíocht Talmhaíochta ó UCD agus ina dhiaidh sin bhain sé amach Ard‑Dioplóma sa Bhainistíocht Timpeallachta Tuaithe in UCD agus Teastas Iarchéime sa bhForbairt Ceannaireachta ag Foras Bainistíochta na hÉireann.

Ag labhairt tar éis an cheapacháin, dúirt Ger Shortle: “Tá áthas orm an ról bainistíochta i Réigiún Chill Mhantáin/Cheatharlach/Loch Garman a ghlacadh agus táim ag tnúth go mór le bheith ag obair go dlúth leis an bpobal feirmeoireachta agus leis an earnáil agraibhia sa réigiún. Tá foireann láidir comhairleoirí againn atá ag obair go dian chun tacaíocht eacnmaíoch, shóisialta agus timpeallachta a thabhairt d'fheirmeacha teaghlaigh sna trí chontae sin. Tacaíonn muid le forbairt fheirmeoirí na linne seo agus le feirmeoirí na todhchaí trí chúrsaí oideachais agus oiliúna a chur ar fáil atá deartha chun na scileanna agus an t-eolas a thabhairt dóibh a chabhróidh leo saol feirmeoireachta rathúil agus sásúil a bheith acu amach anseo”.

Rinne an tOllamh Tom Kelly, an Stiúrthóir ar Aistriú Eolais in Teagasc, comhghairdeas le Ger Shortle as a cheapachán agus ghuigh sé gach rath ar Siobhan Kavanagh ina réigiún nua. Ghabh sé buíochas le John Moloney as an méid a rinne sé ar son Teagasc ina ról mar chomhairleoir agus ina dhiaidh sin mar bhainisteoir réigiúnach.