Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Bí ag Feirmeoireacht go Cúramach ar mhaithe le Sábháilteacht

De bharr Éigeandáil an Choróinvíris, tá ceann de na tréimhsí is dúshlánaí i stair na tíre linn. Tá ról lárnach ag feirmeoirí, mar tháirgeoirí bia, sa tsochaí. Ní bhíonn fáilte roimh ghortú feirme am ar bith, ach faoi láthair ní bheadh fáilte roimh ghortú mar d'fhéadfadh sé reáchtáil feirme a chur i mbaol, bheadh gá freastal ar shaoráid liachta agus chuirfeadh sé sin níos mó brú ar ár n-áiseanna teoranta cúraim sláinte.

Is é bunús na feirmeoireachta sábháilte ná feirmeoireacht go cúramach, plean a dhéanamh do do chuid oibre go léir agus an tsábháilteacht a chur chun tosaigh. Eagraigh na huirlisí, an trealamh agus na tacaíochtaí go léir a bhfuil gá leo chun an obair a dhéanamh go sábháilte. Léirítear i dtuarascáil na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) a foilsíodh le gairid, áfach, go mbaineann 26% d'fheirmeoirí úsáid ‘riamh, go hannamh nó uaireanta’ as trealamh cosanta sábháilteachta amhail spéaclaí cosanta agus cosantóirí cluaise nuair is gá.

Léirítear sa staidéar ESRI chomh maith go mbíonn riosca 49% níos airde de thimpiste feirme ag feirmeoirí nach mbaineann úsáid as trealamh sábháilteachta. Léirítear sa staidéar chomh maith go mbíonn méadú 59% ar riosca gortaithe ag feirmeoirí nach ndéanann seiceáil ar innealra talmhaíochta roimh úsáid agus méadú 58% ar riosca gortaithe ag iadsan nach mbaineann úsáid as srianta ainmhí.

Dúirt Speisialtóir Sláinte agus Sábháilteachta Teagasc, an Dr John McNamara, go bhfuil géarghá le pleanáil chun cinn san am tábhachtach seo chun gortú feirme a chosc. Dúirt sé go bhfuil leagan nuashonraithe den leabhrán ‘Sábháilteacht sa Cheardlann Feirme’ eisithe ag Teagasc le déanaí chun treoir a chur ar fáil maidir le príomhbhearta sábháilteachta a bhfuil gá leo nuair atá innealra talmhaíochta á dheisiú nó á chothabháil.

Luaigh Speisialtóir Innealra Feirme agus Bliteora Teagasc, Francis Quigley, comhúdar an leabhráin Sábháilteacht sa Cheardlann Feirme: “Tá gá le han-chuid faisnéise agus eolais chun cothabháil agus deisiú innealra a dhéanamh. Leagtar amach go hachomair sa leabhrán seo an fhaisnéis thábhachtach atá riachtanach. Tá liosta seiceála curtha ar fáil sa leabhrán a chabhróidh le feirmeoirí agus conraitheoirí ceardlann feirme a bhainistiú ó thaobh na sábháilteachta de.”

Dúirt an tUasal Pat Griffin, Cigire Sinsearach, an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA), go n-áirítear sa Leabhrán ar Shábháilteacht sa Cheardlann Feirme tagairtí suas chun dáta do chaighdeáin a bhaineann le cothabháil agus deisiú innealra feirme. Tharla go leor timpistí uafásacha feirme i gcaitheamh na mblianta i gceardlanna feirme agus baint acu le cothabháil agus deisiú innealra feirme. D'impigh sé ar fheirmeoirí an t-am a chur i leataobh chun an leabhrán a léamh agus chun modh oibre a ghlacadh a dhéanann smaoineamh cúramach ar na riachtanais sábháilteachta sula gcuirtear tús le haon tasc. Dúirt sé go gcuireann an leabhrán le raon cuimsitheach na bhfoilseachán faoi Shláinte agus Sábháilteacht Feirme atá ar fáil ar shuíomhanna gréasáin HSA agus Teagasc.

Tá an leabhrán ar fáil ar líne ag https://www.teagasc.ie/publications/2020/farm-workshop-safety.php