Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seoladh Innéacs do Cháilíocht Itheacháin Mhairteola

Seoladh an chéad mheasúnú náisiúnta ilphórtha géanómaíoch ar domhan do cháilíocht itheacháin feola chéadfachbhunaithe ag ionad Theicneolaíocht Feola na hÉireann, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath inniu, Déardaoin an 24 Meán Fómhair.

Is é an aidhm atá ag na measúnuithe géanómaíocha ná ainmhithe den scoth go géiniteach a shainaithint, chomh cruinn agus is féidir. Roghnaítear na hainmhithe sin go minic mar thuismitheoirí na chéad ghlúin eile sa tóir ar leas géiniteach. Tuartar measúnuithe géanómaíocha cruinne ar bhunachair mhóra shonraí ina bhfuil eolas feidhmíochta, sinsearachta agus DNA. Is é ceann de phríomhaidhmeanna chlár taighde Theicneolaíocht Feola na hÉireann ná bunachar sonraí mar sin a chruthú ina bhfuil eolas faoi ainmhithe atá éagsúil go géiniteach do cháilíocht itheacháin feola, barrfheabhsaithe don ghlúin de mheasúnuithe cruinne náisiúnta géanómaíocha a bhaineann le pobal an eallaigh in Éirinn. Tá sonraí céadfacha a bailíodh faoi bhreis agus 6,000 eallach, ag tosú i Samhain 2016, anois sa bhunachar sonraí, rud a chiallaíonn gurb é an bunachar sonraí is mó den saghas sin ar domhan a úsáidtear i gcomhair measúnuithe géiniteacha.

Dúirt Donagh Berry, Géineolaí Theagasc ag an seoladh go bhfuil “gné uathúil dhíolacháin ag Éirinn de mhairteoil atá sábháilte, scamhardach agus táirgthe go freagrach, ach táthar faoi bhagairt shíoraí ó iomaitheoirí atá de shíor iomaíoch. Ní mór dúinn a bheith ag nuáil go leanúnach, agus beidh feabhas bliain ar bhliain ar cháilíocht itheacháin feola inár bpointe nua difreála”.

Rinne Andrew Cromie, Stiúrthóir Teicniúil ag Cónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann (ICBF) achoimre ar sheachadadh na measúnuithe náisiúnta géanómaíocha do cháilíocht itheacháin feola mar “Ócáid shuntasach curtha i gcrích trí mheán comhoibriú láidir idir an tionscal feola, Fiontraíocht Éireann, Cónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann agus Teagasc maidir leis an gcéad mheasúnú náisiúnta ilphórtha géanómaíoch ar domhan do cháilíocht itheacháin feola chéadfachbhunaithe a sheachadadh”. I dteannta leis an mbunachar sonraí náisiúnta seanbhunaithe d'fheidhmíocht ainmhithe agus eolas DNA atá ag ICBF, cuirtear na measúnuithe géiniteacha do cháilíocht itheacháin feola le líon na dtréithe atá measúnaithe cheana féin agus brúitear Éire chun tosaigh ó thaobh clár póraithe chothroim eallaigh de.

Mhínigh John Colreavy, Stiúrthóir Theicneolaíocht Feola na hÉireann (MTI) gur thionscnamh Fhiontraíocht Éireann atá faoi threoir an tionscail é MTI, a chruthaíonn bunáit do thaighde straitéiseach agus nuálaíocht i bpróiseáil feola agus chaoireola in Éirinn. Tá an cuibhreannas faoi threoir an tionscail MTI uathúil sa leathsféar thuaidh agus léiríonn sé deis chun tionchar domhanda a bhaint amach agus aghaidh á tabhairt ar fheabhsúcháin ar phróiseáil feola agus chaoireola in Éirinn, amhail seoladh an innéacs inniu. Cuireann an comhoibriú uathúil seo, idir an cúigiú tír is mó próiseálaí feola agus caoireola ar domhan agus caomhnóirí an bhunachair shonraí faoi phórú géineolaíochta ainmhithe is mó ar domhan, deis uathúil ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna bunúsacha amhail táirgeadh inbhuanaithe feola, a bhaineann leis an tionscal ní hamháin in Éirinn ach ar fud na cruinne. Ciallaíonn seoladh an innéacs ar Cháilíocht Itheacháin Feola go bhfeabhsóidh cáilíocht itheacháin feola an tréada náisiúnta Éireannaigh go sistéamach trí mheán feabhsúcháin ghéinitigh gan tréithe tábhachtacha póraithe a ghéilleadh. Cinnteoidh sé sin gur féidir le tomhaltóirí na feola Éireannaí ar fud an domhain a bheith ag súil le heispéireas itheacháin den scoth.

Chuir Philip Carroll, Cathaoirleach Thionscal Feola na hÉireann (MII), fáilte roimh sheoladh an innéacs ar cháilíocht itheacháin feola sin, agus dúirt sé “is sprioc thábhachtach é seo i bhforbairt thionscnamh Theicneolaíocht Feola na hÉireann. Beidh an t-innéacs riachtanach chun feabhas leanúnach le himeacht ama a sheachadadh maidir le cáilíocht itheacháin feola. Leis na dúshláin atá san earnáil níos leithne faoi láthair, beidh an tionscnamh seo tábhachtach chun cabhrú le heaspórtálaithe leanúint ar aghaidh agus na margaí easpórtáilte is fearr dár mairteoil a dhaingniú. Déanaimid comhghairdeas leis na comhpháirtithe MTI go léir, idir lucht tionscail agus lucht acadúil, ar sheoladh an innéacs nua seo”.