Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Áireamhán Ar Líne Nua Calabraithe Leatóra Sciodair de chuid Teagaisc

Beidh líon mór feirmeoirí ag baint úsáid as trealamh Leata Sciodair le hAstaíochtaí Ísle (LESS) mar bharra silín nó píobán sraoilleach, don chéad uair sa séasúr seo in ionad steallphláta thraidisiúnta. Agus modh nua leata in úsáid agat, tá sé tábhachtach cinnte a dhéanamh de go bhfuil an sciodar curtha síos go cothrom agat agus ag an ráta ceart agus ag an am ceart ar ndóigh.

Chun tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí agus conraitheoirí talmhaíochta, tá áireamhán calabraithe ar líne cruthaithe ag Teagasc a oibreoidh le gach saghas tancaer sciodair. Gné thábhachtach le smaoineamh fúithi ná an ráta leata a shocrú i gceart. I líon mór cásanna, caithfear tul-luas an tarracóra a mhéadú go mór chun an ráta leata a choimeád mar an gcéanna leis an steallphláta. Ach is féidir deacrachtaí a bheith ann maidir leis an tul-luas ceart a shocrú.

Chun tasc an chalabraithe a dhéanamh níos éasca, tá áireamhán calabraithe ar líne cruthaithe ag Teagasc. Tá an t-áireamhán éasca le húsáid agus is féidir é a úsáid ar do ghuthán póca. Ní mór duit ach líon sleamhnán a shocrú ar an áireamhán chun do shonraí leata a chur isteach agus gheobhaidh tú an tul-luas atá ag teastáil ar an áireamhán.

Dúirt Francis Quigley, Speisialtóir Innealra Feirme de chuid Teagaisc: “Chun úsáid a bhaint as an áireamhán beidh ort am a chur ar a bhfad agus a ghlacann sé an chéad ualach sciodair a fholmhú. Agus an t-eolas seo agat, is féidir leat eolas eile a chur isteach, mar mhéid an umair, an leithead oibrithe agus an ráta leata is mian leat. Nuair atá na sleamhnáin socraithe le do shonraí leata, is féidir leat an tul-luas atá ag teastáil a léamh. Ní mór duit an tul-luas sin a shocrú agus beidh tú réidh. “

Féach ar an Áireamhán Ar Líne Calabraithe Leatóra Sciodair de chuid Teagaisc anseo

An Luach is mó a fháil ón Sciodar

An rud is tábhachtaí chun an luach is mó a fháil ó do sciodar ná an t-uainiú. Tá tábhacht ag baint leis an méid is mó sciodair agus is féidir a úsáid san earrach seachas i míonna an tsamhraidh. Is ionann na buntáistí agus sé aonad sa bhreis nítrigine an 1,000 leathadh galúin. Is gné thábhachtach é an modh leata freisin agus is féidir trí aonad nítrigine an 1,000 leathadh galúin a fháil sa bhreis. Is féidir é seo a bhaint amach trí úsáid a bhaint as píobán sraoilleach nó barra silín in ionad steallphláta.

Beidh foghlaim scile nua ag baint le bogadh go córas LESS. Agus sciodar á leathadh agat le píobán sraoilleach, nó barra silín, is gá smaoineamh ar a lán rudaí eile agus beidh ar oibritheoirí am a chaitheamh chun éirí cleachta lena meaisín nua agus na rialtáin bhreise go léir.

Dúirt Francis Quigley, Speisialtóir Innealra Feirme de chuid Teagaisc: “Is féidir leis a bheith níos deacra leithead oibrithe a mheas, go háirithe i gclúdaigh níos troime féir, agus tá i bhfad níos mó aire ag teastáil ar chinn tíre agus ag bacainní mar phoil nó trachanna uisce sa pháirc chun a chinntiú nach mbuaileann tú aon rud. Tá feidhm ‘break back’ ar ghéag meaisíní áirithe a bheadh níos maití d’oibritheoirí a bhfuil seans ann go mbeidh cliseadh ina n-aird acu.”