Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

EuroSheep - aithníonn páirtithe leasmhara fadhbanna chun sláinte agus cothú tréada a fheabhsú

Is gréasán téamach é EuroSheep atá maoinithe ag an AE agus a spreagann malartú eolais ar chothú, sláinte agus bainistíocht tréada idir páirtithe leasmhara in earnáil na gcaorach i ngo leor tíortha na hEorpa.

EuroSheep - aithníonn páirtithe leasmhara fadhbanna chun sláinte agus cothú tréada a fheabhsú

Ghlac toscairí ó Éirinn, an Fhrainc, an Ríocht Aontaithe, an Spáinn, an Iodáil, an Ghréig, an Ungáir agus an Tuirc páirt sa chéad Cheardlann Thrasnáisiúnta EuroSheep a tharla go fíorúil.

An Chéad Cheardlann Thrasnáisiúnta - EuroSheep

Tharla an chéad Cheardlann Thrasnáisiúnta EuroSheep le déanaí, go fíorúil.  Ghlac toscairí ó Éirinn, an Fhrainc, an Ríocht Aontaithe, an Spáinn, an Iodáil, an Ghréig, an Ungáir agus an Tuirc, lena gcuimsítear córais táirgeachta caorach feola agus bainne araon, páirt sa cheardlann fíorúil.

Agus é ag labhairt tar éis na himeachta, dúirt an Dr Tim Keady, taighdeoir caorach Teagaisc atá bunaithe i mBaile Átha an Rí, Co na Gaillimhe: “B’é aidhm na ceardlainne seo plé a dhéanamh ar riachtanais, fadhbanna agus dúshláin phríomha na bpáirtithe leasmhara atá baint acu le táirgeacht caorach maidir le cothú, sláinte agus bainistíocht a dtréad sna tíortha EuroSheep. Aithníodh na riachtanais/dúshláin sin i suirbhé ar líne a rinneadh le páirtithe leasmhara ó thimpeall na hEorpa, feirmeoirí, comhairleoirí, tréidlianna agus taighdeoirí ina measc. Ceistíodh na páirtithe leasmhara faoina riachtanais/dúshláin maidir le cothú caorach agus uan, sláinte caorach baineann agus uan, agus bainistíocht tréada.”

Bhí na riachtanais/dúshláin a d’aithin na páirtithe leasmhara mar an gcéanna ar fud mórán tíortha. Mar shampla, maidir le cothú caorach baineann, nuair a tugadh 12 rogha dóibh, d’aithin feirmeoirí Éireannacha na rudaí seo a leanas mar a gceithre phríomhriachtanas/dúshlán: bainistíocht féaraigh, eolas ar riachtanais cothaithigh, forlíonadh mianraí agus vitimíní agus luach beatha foráiste. Ag an am céanna d’aithin gach tír EuroSheep eile na rudaí seo a leanas mar a gceithre phríomhriachtanas/dúshlán: eolas ar riachtanais cothaithigh, bainistíocht féaraigh, luach beatha foráiste agus forlíonadh mianraí agus vitimíní. Maidir le cothú uan, aithníodh na príomhriachtanais seo a leanas: bainistíocht féaraigh, spriocanna feidhmíochta uan agus eolas ar riachtanais cothaithigh.

B’iad na príomhriachtanais/dúshláin a d’aithin feirmeoirí Éireannacha do shláinte caorach baineann agus uan (agus cuid mhór acu mar an gcéanna le roinnt mhaith tíortha) ná bacaíl, seadáin inmheánacha agus galair clostridial. Aithníodh maistíteas agus tinneas na n-alt mar riachtanais/dúshláin mhóra i sláinte caorach baineann agus uan, faoi seach.

B’iad na príomhriachtanais/dúshláin a aithníodh maidir le bainistíocht tréada ná pleananna sláinte tréada, frithsheasmhacht frith-heilminteach, agus bainistíocht ar sheideanna caorach.

Dúirt an Dr Keady: “An chéad chéim eile do EuroSheep ná réitigh agus ‘leideanna agus cleasa’ a aithint chun dul i ngleic leis na riachtanais/dúshláin seo a d’aithin páirtithe leasmhara i ngach tír EuroSheep. Aithneoidh gach tír na cleachtais is fearr a d’fhéadfadh dul i ngleic leis na riachtanais/dúshláin a d’aithin na páirtithe leasmhara i dtíortha comhpháirtíochta EuroSheep eile. Mar sin de, is cur chuige tras-mhalartaithe atá á chur i bhfeidhm.”

Sa chéad cheardlann thrasnáisiúnta eile beidh an deis ag feirmeoirí na réitigh is fearr a roghnú, agus tástáil a dhéanamh orthu ina bhfeirmeacha féin – is é sin fíorthástáil na teicneolaíochta.

Tharla an chéad Cheardlann Thrasnáisiúnta EuroSheep le déanaí, go fíorúil.  Ghlac toscairí ó Éirinn, an Fhrainc, an Ríocht Aontaithe, an Spáinn, an Iodáil, an Ghréig, an Ungáir agus an Tuirc, lena gcuimsítear córais táirgeachta caorach feola agus bainne araon, páirt sa cheardlann fíorúil.

Agus é ag labhairt tar éis na himeachta, dúirt an Dr Tim Keady, taighdeoir caorach Teagaisc atá bunaithe i mBaile Átha an Rí, Co na Gaillimhe: “B’é aidhm na ceardlainne seo plé a dhéanamh ar riachtanais, fadhbanna agus dúshláin phríomha na bpáirtithe leasmhara atá baint acu le táirgeacht caorach maidir le cothú, sláinte agus bainistíocht a dtréad sna tíortha EuroSheep. Aithníodh na riachtanais/dúshláin sin i suirbhé ar líne a rinneadh le páirtithe leasmhara ó thimpeall na hEorpa, feirmeoirí, comhairleoirí, tréidlianna agus taighdeoirí ina measc. Ceistíodh na páirtithe leasmhara faoina riachtanais/dúshláin maidir le cothú caorach agus uan, sláinte caorach baineann agus uan, agus bainistíocht tréada.”

Bhí na riachtanais/dúshláin a d’aithin na páirtithe leasmhara mar an gcéanna ar fud mórán tíortha. Mar shampla, maidir le cothú caorach baineann, nuair a tugadh 12 rogha dóibh, d’aithin feirmeoirí Éireannacha na rudaí seo a leanas mar a gceithre phríomhriachtanas/dúshlán: bainistíocht féaraigh, eolas ar riachtanais cothaithigh, forlíonadh mianraí agus vitimíní agus luach beatha foráiste. Ag an am céanna d’aithin gach tír EuroSheep eile na rudaí seo a leanas mar a gceithre phríomhriachtanas/dúshlán: eolas ar riachtanais cothaithigh, bainistíocht féaraigh, luach beatha foráiste agus forlíonadh mianraí agus vitimíní. Maidir le cothú uan, aithníodh na príomhriachtanais seo a leanas: bainistíocht féaraigh, spriocanna feidhmíochta uan agus eolas ar riachtanais cothaithigh.

B’iad na príomhriachtanais/dúshláin a d’aithin feirmeoirí Éireannacha do shláinte caorach baineann agus uan (agus cuid mhór acu mar an gcéanna le roinnt mhaith tíortha) ná bacaíl, seadáin inmheánacha agus galair clostridial. Aithníodh maistíteas agus tinneas na n-alt mar riachtanais/dúshláin mhóra i sláinte caorach baineann agus uan, faoi seach.

B’iad na príomhriachtanais/dúshláin a aithníodh maidir le bainistíocht tréada ná pleananna sláinte tréada, frithsheasmhacht frith-heilminteach, agus bainistíocht ar sheideanna caorach.

Dúirt an Dr Keady: “An chéad chéim eile do EuroSheep ná réitigh agus ‘leideanna agus cleasa’ a aithint chun dul i ngleic leis na riachtanais/dúshláin seo a d’aithin páirtithe leasmhara i ngach tír EuroSheep. Aithneoidh gach tír na cleachtais is fearr a d’fhéadfadh dul i ngleic leis na riachtanais/dúshláin a d’aithin na páirtithe leasmhara i dtíortha comhpháirtíochta EuroSheep eile. Mar sin de, is cur chuige tras-mhalartaithe atá á chur i bhfeidhm.”

Sa chéad cheardlann thrasnáisiúnta eile beidh an deis ag feirmeoirí na réitigh is fearr a roghnú, agus tástáil a dhéanamh orthu ina bhfeirmeacha féin – is é sin fíorthástáil na teicneolaíochta.