Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Torthaí Thriail Úiré Cosanta Teagaisc Foilsithe

Foilsíodh páipéar eolaíochta nua an tseachtain seo le torthaí ó thriail ar úsáid Úiré cosanta ar fheirm Teagaisc ag a Ionad taighde comhshaoil i gCaisleán Bhaile Sheáin.

Léirigh dream sa tionscal imní faoin bhféidearthacht atá ann go mbeidh fuíoll úiré cosanta le fáil i mbainne. Tugtar mionsonraí sa pháipéar foilsithe ar fhorbairt, i dTeagasc, Baile na Fuinseoige, de mhodh anailíse fíoríogair dearbhaithe chun an choscaire úiréáise NBPT agus NBPTo a aimsiú i maitrís an bhainne.

Chomh maith, leagtar amach sa pháipéar an tsampláil agus tástáil bainne ó thréad ba bainne Bhaile Sheáin de chuid Teagaisc, ina n-úsáidtear úiré chosanta mar an fhoinse N, le haghaidh fuíoll ag úsáid an mhodha nua seo. Dúirt an Dr Martin Danaher, Príomhoifigeach Taighde i Roinn Sábháilteachta Bia Teagaisc, nach bhfuarthas fuíll i samplaí bainne ollumair nó ba aonair, a tógadh ó bha déiríochta a bhí ag innitl ar fhéaraigh a leasaíodh le húiré a bhí faoi chosaint ag an gcoscaire úiréáise NBPT. (B’é 2 chuid in aghaidh an bhilliúin teorainn chainníochtaithe an mhodha). Bhí an modh 25 oiread níos íogaire ná modhanna a bhí in úsáid roimhe seo).

Dúirt an Dr Patrick Forrestal, Ardoifigeach Taighde i gClár Barr, Comhshaoil agus Úsáid Talún Teagaisc: “Tá sé taispeánta ag Teagasc i dtrialacha cuimsitheacha le naoi mbliana anuas go gcuidíonn an úiré chosanta go mór le táirgeacht i bhféaraigh na hÉireann. Mar sin de is leasachán iontaofa é d’fheirmeoirí. Mar nach bhfuarthas fuíll i mbainne ó bha a bhí ag innilt ar fhéaraigh a leasaíodh le húiré chosanta, fiú nuair a bhí modh án-íogair in úsáid, tá níos mó deimhnithe ann gur féidir le húiré chosanta a bheith ar cheann de na huirlisí le cuidiú le talmhaíocht na hÉireann dul i ngleic leis na dúshláin atá roimpi.” 

Moltar d’fheirmeoirí in Éirinn athrú ó húsáid leasacháin CAN go hÚiré chosanta, mar pháirt d’iarrachtaí na hearnála astúcháin ón talmhaíocht a laghdú.

Dúirt an Dr Karl Richards, Ceann ar Roinn Taighde Comhshaoil, Ithreacha agus Úsáid Talún Teagaisc: “Is athrú cleachtais tábhachtach é an úiré chosanta i MACC Teagaisc. Is féidir le feirmeoirí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, lorg carbóin a dtáirgí a fheabhsú agus costais leasúcháin a laghdú ag an am céanna. Tá an taighde seo an-tábhachtach chun dearbhú don tionscal déiríochta nach raibh aon fuíll le fáil i mbainne.”

Tá an páipéar eolaíochta iomlán ar fáil go hoscailte anseo https://www.mdpi.com/1420-3049/26/10/2890