Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seolann an tAire McConalogue Feachtas DairyBeef500

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Charalie McConalogue TD clár nua darb ainm DairyBeef500 atá dírithe ar tháirgeadh déiríochta agus mairteola. Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue TD, clár nua DairyBeef500 ar fheirm teaghlaigh O' Hanrahan gar do Bhaile Mhic Andáin i gContae Chill Chainnigh. Feictear an tAire anseo le Peter agus Thomas O’Hanrahan, chomh maith le hionadaithe na bpáirtithe tionscail - Volac, Munster Bovine, Drummonds Ltd., Liffey Mills, MSD Animal Health agus Corteva AgriScience (T.P. Whelehans), Dawn Meats agus Shinagh Estates Ltd. Tá Liam Herlihy, Cathaoirleach Teagasc ann freisin; An tOllamh Frank O Mara, Stiúrthóir Teagasc; agus na Comhairleoirí Teagasc Advisors ar an bhfoireann Dairy Beef500.

Bhí an lainseáil ar siúl ar fheirm Peter O' Hanrahan, gar do Bhaile Mhic Andáin i gContae Chill Chainnigh. Chuir Peter agus Jenny O' Hanrahan agus tuismitheoirí Peter, Thomas agus Olive, fáilte roimh an Aire McConalogue chun na feirme. Bíonn Peter ag feirmeoireacht lena athair Thomas agus ritheann sé bulláin freaslannacha agus luathfháis i gcóras lao go mairteoil.

Roghnaíodh feirmeacha taispeána déiríochta lao go mairteoil timpeall na tíre chun eochairtheicneolaíochtaí a chur in iúl, mar shampla: tógáil lao, bainistíocht féarthalún, sláinte lao, cothú, bainistíocht airgeadais, sláinte agus leas ainmhithe, inbhunaitheacht comhshaoil agus úsáid oiriúnach na géineolaíochta déiríochta mairteola.

Tá Teagasc i gceannas ar an bhfeachtas DairyBeef500 agus cuirfidh siad feidhmiú an chleachtais is fearr ag leibhéal feirme chun cinn chun inmharthanacht agus inbhuanaitheacht earnála mairteola na hÉireann a mhéadú sa todhchaí. Is cuid den chlár Teagasc Signpost é an feachtas DairyBeef500.

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue TD, clár nua DairyBeef500 ar fheirm teaghlaigh O' Hanrahan gar do Bhaile Mhic Andáin i gContae Chill Chainnigh. Feictear an tAire anseo le Peter, Jenny, Grace agus Sadie O’Hanrahan agus Thomas agus Olive O’Hanrahan, chomh maith le Liam Herlihy, Cathaoirleach Teagasc, agus an tOllamh Frank O Mara, Stiúrthóir Teagasc.

Agus é ag labhairt ag an seoladh, dúirt an tAire McConalogue; “Tá lúchair orm an feachtas DairyBeef500 a sheoladh, gníomh atá ar aon dul leis na gníomhartha atá pleanaithe againn faoin bhFís Bia 2030. Tá tionscal mairteola den chéad scoth againn agus is iad na feirmeoirí mar bhunús na hearnála. Cuirfidh sé comhtháthú níos fearr na n-earnálacha déiríochta agus mairteola chun cinn, chun a chinntiú go mbeidh asraon margaidh ann do laonna ón tréad déiríochta, agus chun rogha tarraingteach gnó a sholáthar d’fheirmeoirí mairteola. Ba mhaith linn triail a bhaint as gach rud chun cabhair a thabhairt d'fheirmeoirí an t-ioncam is fearr a ghiniúint

Thug an Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Frank O’Mara aitheantas don tacaíocht a fhaightear ó na comhlachtaí páirtithe sa chlár DairyBeef500 agus ghabh sé a bhuíochas leis na 15 feirmeoir, Peter O’ Hanrahan san áireamh, a bheidh mar fheirmeacha taispeána mar chuid den chlár. Dúirt sé; “Beidh na páirtithe DairyBeef500 mar chuid lárnach an chláir Signpost ionas go mbeidh siad in ann cur leis an tionscnamh náisiúnta a laghdaíonn astaíochtaí talmhaíochta.”

Cuirfidh an feachtas DairyBeef500 na córais déiríochta-mairteola chun cinn agus léireoidh sé iad, córais atá inbhuanaithe go sóisialta agus ó thaobh an chomhshaoil agus airgeadais de. Beimid ag díriú ar roinnt cuspóirí tábhachtacha:-

  • Dírigh ar corrlach glan €500 in aghaidh an heictéair seachas íocaíochtaí díreacha
  • Feidhmiú an chleachtais is fearr a mhéadú, ach go háirithe maidir le bainistíocht féarthalún agus tógáil lao agus sláinte bólachta;
  • An lorg atá ag an táirgeadh déiríochta-mairteola ar an timpeallacht a laghdú;
  • Cóhort táirgeoirí déiríochta mairteola brabúsaigh a chur ar bun;
  • Comhtháthú níos fearr a chruthú idir na hearnálacha mairteola agus déiríochta; agus
  • Feabhas a chur ar fiúntas mairteola na laonna a thagann as an mbólacht déiríochta.

Tacaíonn comhpháirtithe tionscail DairyBeef500 an clár feirme taispeána - Volac, Munster Bovine, Drummonds Ltd., Liffey Mills, MSD Animal Health agus Corteva AgriScience (T.P. Whelehans).

 Feirm Thaispeána Baile Bháidín

Mar chuid den fheachtas DairyBeef 500, cuireadh feirm dhéiríochta thaispeána lao-go-mairteoil ar bun ag Baile Bháidín, Fiodh Ard, Co. Thiobraid Árann, mar chomhfhiontar idir Teagasc, Dawn Meats agus Shinagh Estates Ltd (Droichead na Bandan, Barraigh Rua, Draighneach, Lios an Bhaird agus Cairbrigh). Léireoidh feirm Bhaile Bháidín úsáid na dteicneolaíochtaí is fearr i dtáirgeadh inbhuanaithe déiríochta lao-go-mairteoil. Anuas air sin, táirgfidh sé ardchaighdeán mhairteola ó dhearcadh an phróiseálaithe agus an tomhaltóra de.

Chun níos mó eolais a fháil ar an bhfeachtas DairyBeef500 téigh go dtí www.teagasc.ie/dairybeef500