Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Faigheann Taighdeoir Teagasc Diarmuid Sheehan gradam le haghaidh Taighde Idirnáisiúnta Eagraíocht an Bhia Déiríochta

Fógraíodh Diarmuid Sheehan, ón gclár Taighde Bia Teagasc, mar bhuaiteoir 2022 Gradam Taighde Idirnáisiúnta Eagraíocht an Bhia Déiríochta i Próiseálaí Bia Déiríochta a bronnadh an American Dairy Science Association® (ADSA®) air. Bronnfar an gradam Dé Máirt, 21 Meitheamh 2022, ag searmanas bronnta ag an gCruinniú Bliantúil ADSA i gcathair Kansas, Missouri.

Cruthaíodh Gradam Idirnáisiúnta na hEagraíochta Bia Déiríochta chun aitheantas a thabhairt do dhaoine le torthaí taighde a lig próiseálaithe bia déiríochta táirgí nua a fhorbairt agus feabhas suntasach a chur ar chaighdeán, shábháilteacht nó éifeachtúlacht próiseála an bhia déiríochta.

Ba chóir don bhuaiteoir taighde a bheith déanta acu ag institiúidí príobháieacha nó poiblí, agus ba chóir do thorthaí an taighde leas a dhéanamh d'earnáil próisealaithe an bhia déiríochta agus a cumas táirgí le caighdeán nó sábháilteacht níos airde (ceimiceach nó micribhitheolaíoch) nó le héifeachtúlachtaí próiseálaithe is fearr a dhéanamh. Nó tríd an taighde, caithfear teacht ar fhorbairt táirgthe núalaíoch atá tionchar suntasach aici ar an margadh.

Caithfidh úsáid na dtorthaí taighde dul i bhfeidhm ar chuid shuntasach an bhia déiríochta atá táirgthe. Dírítear aird shuntasach ar an tábhacht fadtéarmach a bhaineann leis an iarratas taighde. Ba chóir don bhuaitheoir an taighde a fhoilsiú le linn na cúig bliana roimh an ngradam. Ba chóir don bhuaiteoir a bheith ina bhall de ASDA ar feadh cúig bliana.

Tá poist ceannasaíochta tábhachtacha ag Diarmuid (J.J.) Sheehan i roinnt tionscnaimh náisiúnta agus idirnáisiúnta agus is eolaí sinsearach é ag Ionad Taighde Bia Teagasc sa Chloch Liath, Éire. Tá céimeanna BSc, MSc agus PhD ag Diarmuid Sheehan ó Choláiste Ollscoile Chorcaí agus tá dioplóma sa cheannasaíocht aige ó Institiúid Bainistíochta na hÉireann.

Díríonn a taighde ar structúr-feidhm bia déiríochta agus sláinte; tionchair fisiceimiceacha ar ghníomhú baictéareach meitibileach; laghdú lorg carbóin an táirgthe cáis; agus idirleatacht tuaslagáiteach beag laistigh de mháithreacha déiríochta. Is ceannasaí réimse taighde agus príomh-fhiosraitheoir é ar roinnt cláir náisiúnta agus déanann sé cathaoirleacht ar Bhuanchoiste na Cónaidhme Déiríochta Idirnáisiúnta le haghaidh Eolaíocht Déiríochta agus Teicneolaíocht.

Is cúis mhór áthais é go gcuireann ADSA agus Cumann Idirnáisiúnta na mBia Déiríochta Diarmuid Sheehan i láthair le Gradam Taighde Chumann Idirnáisiúnta na mBia Déiríochta 2022 i bPróiseáil Bia Déiríochta.

https://www.adsa.org/About-ADSA/Awards/2022/Award-Diarmuid-Sheehan