Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Is í an Dr Siobhán Jordan mar Cheannasaí ar Aistriú Teicneolaíochta agus Tráthálaíocht i dTeagasc

Thosaigh an Dr Siobhán Jordan a ról mar Cheannasaí nua ar Aistriú Teicneolaíochta agus Tráthálaíocht i dTeagasc. Beidh ról lárnach ag an Dr Jordan maidir le forbairt agus ceannasaíocht straitéis nuálaíochta Teagasc. Beidh freagracht aici naisc tráthálaíochta le tionscal, páirtithe ollscoile agus páirtithe leasmhara eile a stiúradh agus a fhorbairt.

Ag déanamh comhghairdis leis an Dr Jordan ar a ceapachán, dúirt an tOllamh Frank O’Mara, Stiúrthóir Teagasc; "Cuireann Siobhán go mór leis an ról tábhachtach seo in Teagasc, agus beidh sí i gceannas ar aistriú aschur taighde, lena n-áirítear maoin intleachtúil, cumais agus faisnéis ghaolmhar idir Teagasc, an pobal gnó agus páirtithe leasmhara eile. Táim ag tnúth le bheith ag obair léi sna blianta atá amach romhainn."

Tá céimeanna ag an Dr Jordan sa Bhith-theicneolaíocht agus san Innealtóireacht Próiseas ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus PhD sa Ghéineolaíocht Daonna ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Sular thosaigh sí ar a gairmbheatha le Teagasc, ba í Stiúrthóir bunaidh an chláir Interface san Albain ag cur i bhfeidhm físe pointe lárnach do rochtain chun dúshláin gnó a a bheith ar aon dul le taighde atá chun tosaigh ar leibhéal domhanda sna hOllscoileanna, Institiúidí Taighde agus Coláistí ar fad san Albain. In 2021, measadh gurbh ionann agus £88.9 milliún GVA an méid a chuireann tionscadail taighde agus forbartha idir gnólachtaí agus lucht acadúil le geilleagar na hAlban trí Chomhéadain, agus thacaigh sé le 1,595 post.

Ó Chontae na hIarmhí ó dhúchais, postanna a bhí aici roimhe seo ná ardthaighdeoir ag an gComhairle Taighde Leighis, Aonad Géineolaíochta Daonna agus Bainisteoir Iarratas don Chlár Cruthúnais Coinceapa, Fiontar na hAlban. Tá taithí fhairsing ag an Dr Siobhán Jordan i ndomhanda an ghnó agus na hacadúlachta agus bhíodh sí ina ball de roinnt eagraíochtaí beartais, Fóram Nuálaíochta Can Do Business, Grúpaí Ceannasaíochta tionscail agus Líonra Forbartha Boird na gColáistí.

Dúirt an Dr Jordan; “Tá áthas an domhain orm a bheith ag obair le Teagasc agus a bheith i gceannas ar fhoireann Aistrithe Teicneolaíochta agus Tráchtálaíochta chun socrú tráchtála le hearnáil agus le heagraíochtaí cliaint eile a stiúradh. Le hinbhuanaitheacht mar eochairthosaíocht, táim ag tnúth le mo chuntas teiste i rannpháirtíocht agus sna líonraí tionscail a threisiú chun iniúcadh a dhéanamh ar dheiseanna suntasacha agus iad a forbairt chun comhoibriú and comhpháirtíochtaí nua a chur ar ár gcumas. Le húsáid an taighde iontach chun luach a chur le tionscal agraibhia na hÉireann, feabhsófar cáil Teagac timpeall na tíre agus ar fud fad na cruinne.”