Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Rath ar Chill an Dátúnaigh don 50ú Lá Oscailte

Osclaíodh Coláiste Talmhaíochta, Gairneorachta agus Capall Teagasc i gCill an Dátúnaigh, Baile an Phoill, Contae Chill Cheannaigh roimh na mílte cuairteoirí Dé Sathairn, 25 Meitheamh chun an 50 bliain mar choláiste oideachais a cheiliúradh.

Lá Oscailte Iontach Rathúil ag ceiliúradh 50 bliain i gCill an Dátúnaigh

I 1971, osclaíodh Coláiste Chill an Dátúnaigh mar choláiste traenála d'fheirmeoirí óga, le 29 mac léinn cláraithe. An chéad bhliain eile, d'oscail an Coláiste Gairneorachta le 18 mac léinn agus an Coláiste Capall i 1986 le 4 mac léinn. Sa lá atá inniu ann, is é Coláiste Chill an Dátúnaigh an coláiste is mó sa líonra Teagasc, ag cur oideachais agus traenála ar fáil do níos mó ná 1,300 mac léin gach bliain.

Dúirt Tim Ashmore, Príomhoide an Choláiste; “Le linn na tréimhse seo, chothaigh an coláiste comhoibriú láidir agus bealaí chun cinn le hinstitiúidí ardoideachais. I 1979, thosaigh cúrsaí i gcomhar le Coláiste Teicniúil Réigiúnach i bPort Láirge, a d'athraigh go hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus Ollscoil Teicneolaíochta an Oir-Dheiscirt an t-ainm atá air anois. Tá sé sin, agus comhfhiontair eile le Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath agus Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a tháinig ina dhiaidh sin, de shíor ag fás is ag forbairt.”

Dúirt an Dr Anne Marie Butler, Ceann Oideachais i dTeagasc; “Rinne Teagasc infheistíocht sna háiseanna agus san fhoireann sa choláiste thar na 50 bliain chun an oideachas is fearr a chur ar fáil do chéad ghlúin eile na bhfeirmeoirí. Bímid i gcónaí ag forbairt ár mbaill foirne agus incorporate an cleachtas is fearr inár gcláir traenála agus i bhforbairt leanúnach ár n-áiseanna. Bhí na daoine a thug cuairt ar an gcoláiste don lá oscailte Dé Sathairn seo caite in ann ardchaighdeán ár gcúrsaí agus ár n-áiseanna teagac nua-aimseartha a fheiceáil dóibh féin. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe as an obair dhian a chuir siad isteach chun imeacht rathúil a chur ar siúl le haghaidh an cheiliúrtha 50th bliana i gCill an Dátúnaigh

Ag an lá oscailte Dé Sathairn, bhí deis ag na cuairteoirí dul siar sna blianta i seomraí a sheas le haghaidh gach deich bliana den 50 bliain atá thart, ag léiriú grianghraif agus ailt ó champas an choláiste agus ó bhfiontair a léiríonn an forbairt atá tar éis teacht orthu. D'éist siad le hóráidí faoi stair an tí Bessborough san Amharchlann Conlon, ó ré Chromail tríd a tréimhse mar Chliarscoil Oblátach, agus mar choláiste ar thalamh le 50 bliain anois.

Bhí an Teach stairiúil Bessborough agus tailte an eastáit ar oscailt do chuairteoirí, an loch, na gairdíní agus na coillte stairiúla san áireamh. Ba ábhar suntais é an chuairt chuig fiontair talmhaíochta, gairneoireachta agus eachaí do roinnt mhaith cuairteoirí mar bhí an deis acu na fiontair reatha a fheiceáil agus machnamh a dhéanamh ar roinnt athruithe a tharla le caoga bliain anuas. Bhí taispeántais ar siúl i rith an lae. Thacaigh Árachais FBD leis an lá oscailte.

Leabhrán do Lá Oscailte Chill an Dáthúnaigh

https://www.teagasc.ie/media/website/education/teagasc-colleges/kildalton-college/Booklet-Contents-Final.pdf

Stair choláiste Chill an Dátúnaigh https://www.teagasc.ie/education/teagasc-colleges/kildalton/kildalton50/history-of-kildalton-college/