Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Sheol Teagasc treoirleabhar nua chun dul i ngleic le bacaí i mba déiríochta

Beidh sé de thoradh ar laghdú a dhéanamh ar bhacaí ar fheirmeacha déiríochta na hÉireann go mbeidh caighdeán níos airde leasa bó ann, rud atá ríthábhachtach chun íomhá na hÉireann mar tháirgeoir táirgí déiríochta inbhuanaithe ardchaighdeáin a choinneáil; laghdófar freisin úsáid frithmhiocróbach ar fheirmeacha déiríochta, rud a laghdóidh an seans go dtarlóidh frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh; agus saolré tháirgiúil na mbó déiríochta a mhéadú, rud a laghdóidh lorg carbóin an táirgthe bainne in Éirinn.

Tá an Dr Muireann Conneely, Teagasc Moorepark, i gcomhar le Ned Dunphy, Seirbhís um Fhaoiseamh Feirmeoireachta Phort Láirge (FRS), agus Ger Cusack, Cleachtóir Tréidliachta ag Comeragh Vets, a bhfuil an bheirt acu as Cill Mhic Thomáisín, Co. Phort Láirge, i ndiaidh foilseachán nua a sheoladh, dar teideal ‘Reducing Lameness in Irish Dairy Herds’. San fhoilseachán sin déantar cur síos ar na dalaí coitianta bacaí, liostaítear na tosca riosca agus sonraítear na bearta is féidir le feirmeoirí a ghlacadh chun minicíocht agus déine na bacaí ina dtréada déiríochta a laghdú.

Fuarthas i dtaighde a rinneadh le déanaí ag Teagasc go bhfuil bó as gach deich mbó déiríochta in Éirinn bacach ag aon am amháin ar an meán.  Le costas measta de €300 ar a laghad in aghaidh an bhabhta bacaí, rud atá ina chostas eacnamaíoch suntasach agus ina imní leasa d’fheirmeoirí ar fud na tíre. Tá go leor rudaí is féidir le feirmeoirí a dhéanamh, áfach, chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán sin. Tá an Dr Muireann Conneely, Teagasc Moorepark, i gcomhar le Ned Dunphy, Seirbhís um Fhaoiseamh Feirmeoireachta Phort Láirge (FRS), agus Ger Cusack, Cleachtóir Tréidliachta ag Comeragh Vets, a bhfuil an bheirt acu as Cill Mhic Thomáisín, Co. Phort Láirge, i ndiaidh foilseachán nua a sheoladh, dar teideal ‘Reducing Lameness in Irish Dairy Herds’. San fhoilseachán sin déantar cur síos ar na dalaí coitianta bacaí, liostaítear na tosca riosca agus sonraítear na bearta is féidir le feirmeoirí a ghlacadh chun minicíocht agus déine na bacaí ina dtréada déiríochta a laghdú.

Ag labhairt di ag seoladh na treorach agTeagasc Moorepark, dúirt an Dr Conneely; “Is dúshlán d’fheirmeoirí ar fud an domhain é bacaí ar fheirmeacha déiríochta a íoslaghdú. Cé gur gnách go dtarlaíonn bacaí níos minic i mba a bhainistítear i gcórais táirgthe bainne laistigh, tarlaíonn bacaí do bhá a bhíonn ag innilt lasmuigh freisin. Lenár dtreoir, tabharfar an t-eolas a theastaíonn uathu d’fheirmeoirí déiríochta na hÉireann chun dul i ngleic leis an mbacaí, i dtéarmaí soiléire simplí”.

Ag labhairt dó ag an seoladh, thug Ger Cusack, Comeragh Vets, dá aire; “Mar thréidlia atá ag obair i gcleachtas gnóthach ainmhithe móra, molaim d’fheirmeoirí cóir leighis a chur ar bha atá bacach láithreach. Má ghníomhaítear go pras laghdófar déine an reachta agus beidh seans níos fearr ann go dtiocfaidh siad slán go hiomlán as”.

Dúirt Ned Dunphy, FRS Phort Láirge; “Tá cosc ríthábhachtach chun bacaí a íoslaghdú. Tá sé ríthábhachtach a chinntiú go gcuidíonn timpeallacht na bó le sláinte na gcrúb. Molaim bearradh coisctheach crúb agus folcadh rialta cosc freisin chun líon na ngalar ar fheirmeacha déiríochta a laghdú”.

Agus an treoir á seoladh aige, dúirt an tOllamh Pat Dillon, Stiúrthóir Taighde, Teagasc; “Le tosca ar nós táirgeacht bainne agus fadsaolaí cuirtear le lorg carbóin an bhainne a tháirgimid in Éirinn. Bíonn tionchar diúltach ag bacaí ar ár lorg trí an tál bainne agus torthúlacht na mbó atá buailte a laghdú. Cuirfidh an treoir seo leis an eolas atá ar fáil d’fheirmeoirí maidir le conas minicíocht na bacaí ar a bhfeirmeacha a laghdú agus le feabhas a chur ar inbhuanaitheacht an táil bainne”.

Tá cóipeanna den treoir le fáil ó oifigí Teagasc ar fud na tíre. Tá an treoirleabhar ar fáil freisin ar shuíomh gréasáin Teagasc ag https://www.teagasc.ie/publications/2022/reducing-lameness-in-irish-dairy-herds.php

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Muireann.conneely@teagasc.ie