Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Buaileann Global Research Alliance maidir le Astaíochtaí a laghdú ó Leasachán

D’fhreastail baill ó 10 mballstát de chuid an Global Research Alliance (GRA) ar chruinniú chun tionscadal suaitheanta nua an GRA a phleanáil “Forbairt fachtóirí astaíochtaí sainábhair ó chur i bhfeidhm leasacháin nítrigineach” a d’óstáil an tIonad Taighde um Aeráid Talmhaíochta i dTeagasc.

Is féidir éagsúlacht shuntasach a bheith ag cur i bhfeidhm astaíochtaí ocsaíde nítriúil (N2O) ó leasachán nítrigineach ag brath ar conas, cá háit agus cathain a úsáidtear an leasachán. Léiríodh go mbíonn tionchar as cuimse ar an méid N2O a astaítear nuair a dhéantar córais feirme a mhodhnú agus nuair a dhéantar athruithe do chleachtaí bainistíochta amhail cineál leasacháin, méid, ráta agus suíomh cur i bhfeidhm an leasacháin.

Mhínigh Marta Alfaró ón tSile gurb é aidhm an tionscadail suaitheanta ná iarrachtaí domhanda a spreagadh maidir le astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú ó leasachán nítrigineach trí a úsáid a léiriú níos cruinne ar leibhéal náisiúnta cuntasaíocht gás ceaptha teasa, agus chun éifeachtúlacht úsáid nítrigine i dtailte barra agus i bhféarthailte.

Tharraing Tony van der Weerden ó AgResearch an Nua-Shéalainn aird ar an tslí gur dúshlán mór é do an-chuid tíortha astaíochtaí ó chur i bhfeidhm leasacháin nítrigineach a thomhais i suíomhanna éagsúla i bhfardail náisiúnta. Cuideoidh an tionscadal suaitheanta go mór le fardail gás ceaptha teasa náisiúnta a fheabhsú ar fud an domhain agus cleachtaí a aithint d’fheirmeoirí chun astaíochtaí a laghdú.

In Éirinn agus sa Nua-Shéalainn, tá maoiniú urraithe ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara in Éirinn agus an Ministry of Primary Industries sa Nua Shéalainn chun bunachar sonraí idirnáisiúnta a thógáil chun tacú le heiseamláiriú gás ceaptha teasa le haghaidh ithreacha féarthalamh. Dúirt Dominika Krol, Teagasc, “Cabhróidh sé seo chun tacú le tionscadal suaitheanta an GRA sonraí atá ann cheana a thiomsú, agus tabhairt faoi thomhais goirt nua, chun fachtóirí astaíochtaí sainábhair a bhaineann le chur i bhfeidhm leasacháin nítrigineach a fhorbairt ar mhaithe le feabhsú fardail lena n-áirítear cuntasóireacht maolú n2O.”

Dúirt Karl Richards, Teagasc go bhfuil na tionscadail idirnáisiúnta spreagúla seo ina ngníomhaíochtaí taighde tábhachtacha san Ionad Taighde um Aeráid Talmhaíochta chun cuidiú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheirmeacha in Éirinn agus go hidirnáisiúnta a laghdú.