Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Is príomhfhócas é den comhdháil atá le teacht lao a tháirgeadh le haghaidh mairteoil déiríochta brabúsach

Beidh Comhdháil Earraigh DairyBeef 500 ar siúl ag dhá ionad an t-Eanáir beag seo agus beidh suim ag feirmeoirí déiríochta, atá ag iarraidh laonna níos indíolta a tháirgeadh, agus feirmeoirí mairteola a bhfuil fiontair lao déiríochta go mairteoil acu.

Beidh na céad ócáidí ar siúl an Déardaoin beag seo, 19 Eanáir ar 7in ag Talbot Hotel, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann, agus an chomhdháil ar siúl arís an tseachtain seo chugainn ar an Déardaoin, 26 Eanáir ag Charleville Park Hotel, An Ráth, Co. Chorcaí.

Agus príomhfhócas ar ‘lao a tháirgeadh le haghaidh mairteoil déiríochta brabúsach’, tabharfaidh cuir i láthair ar fheidhmiú na bhFeirmeoirí Monatóireachta Feachtais DairyBeef 500 agus an Fheirm Taispeántais Mairteola Déiríochta i dTeagasc Grange achoimre ar na príomhchinntí bainistíochta lena chinntiú go bhfeidhmíonn laonna ar fud a saolta chun ardleibhéal brabúsachta a bhaint amach ar an bhfeirm.

Cuirfear forléargas ar fáil ar bhrabúsacht feirmeacha taispeántais DairyBeef 500, ag cur in iúl an bealach a stiúir feirmeoirí praghsanna ionchuir arda le linn na bliana 2022, agus eolas a thabhairt ag an am céanna faoi roinnt teicneolaíochtaí atá á nglacadh ag leibhéal feirme chun na cuideachtaí feirme sin a chosaint ó gheiteanna praghsanna ionchuir amach anseo.

Ag labhairt roimh na comhdhálacha, dúirt Alan Dillon, Comhordaitheoir Fheachtas DairyBeef 500 Teagasc; “Beidh cuir i láthair agus plé ó fheirmeoirí déiríochta, agus achoimre á tabhairt faoin gcaoi ar chuir siad feabhas ar fhiúntas mairteola a laonna agus an chaoi ar spreag siad gnó leantach ó fheirmeoirí mairteola, agus chomh maith leis sin, cuir i láthair ó fheirmeoirí lao go mairteola maidir leis na nithe a mbíonn á lorg acu agus iad ag iarraidh laonna a cheannach ó fheirmeacha déiríochta.”

Beidh plé painéil ar siúl ina dhiaidh sin, le hionadaithe ó Bhord Bia, Dovea, Munster Bovine agus ICBF ag labhairt faoin treo amach anseo maidir le lao déiríochta go táirgeadh mairteola in Éirinn, agus béim atá ag dul i méid ar an ngá le feabhas a chur ar fhiúntas mairteola na laonna is mian le tréada déiríochta a dhíol.

Tabharfaidh an painéal achoimre faoi mar a sheasann cúrsaí faoi láthair maidir le táirgeadh déiríochta-mairteola go náisiúnta, agus an fáth a bhfuil athrú de dhíth maidir leis an mairteoil atá á tháirgeadh ón tréad déiríochta chun cur le hindíoltacht, éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht agus brabúsacht á chur in iúl ag an am céanna.

Déanfar plé chomh maith ar úsáid uirlisí póraithe, ar nós Innéacs Mairteola Déiríochta (DBI) agus Luach Mairteola Tráchtála (CBV) mar chonairí brabúsacht, éifeachtúlacht agus inmharthanacht an táirgthe mairteola déiríochta a fheabhsú amach anseo.

Chun clárú agus chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar www.teagasc.ie/dairybeefcon23