Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Óstálann Teagasc grúpa comhairleoirí ó fud fad na hEorpa le haghaidh Clár Oiliúna agus Meantóireachta EUFRAS Óg

Thaisteal grúpa de 20 comhairleoirí óga go Páirc na Darach, Ceatharlach mar chuid de Chlár Oiliúna agus Meantóireachta Fhóram Eorpach Óg um Sheirbhísí Comhairleacha Talmhaíochta agus Tuaithe (EUFRAS). Bhí 20 comhairleoirí sa ghrúpa ón tSlóivéin, ón Ostair, ón Úcráin, ón Laitvia, ón Mhacadóin Thuaidh agus ó Éirinn.

Is é an clár Oiliúna agus Meantóireachta seo an chéad cheann i gcomhpháirtíocht le EUFRAS agus na comhpháirtithe comhoibríocha Comhlachas Talmhaíochta agus Foraoiseachta na Slóivéine (KGZS), agus Gairmithe Óga um Thalmhaíocht agus Forbairt na Tuaithe (YPARD). Is é sprioc an chláir seo ní hamháin 20 comhairleoirí óga ar fud na hEorpa a uas-sciliú, ach córas tacaíochta a chinntiú trí ghréasán Eorpach de shaineolaithe comhairleacha óga a bhunú. I measc na mbuntáistí a bhaineann leis an gclár tá an deis scileanna crua agus boga a chleachtadh ar féidir leo na huirlisí a thabhairt do chomhairleoirí óga chun gairm éifeachtach luach saothair a bheith acu i seirbhísí sínte agus comhairleacha. Ina theannta sin, beidh an deis ag rannpháirtithe  Teastas do Shainchomhairleoirí Eorpacha i gCeantair Thuaithe (CECRA) a fháil ina iomláine.

Tá líonra láidir bunaithe ag na rannpháirtithe idir rannpháirtithe ó na tíortha éagsúla, agus tá sé tugtha faoi deara acu nach bhfuil na dúshláin a dtugtar aghaidh orthu sa tionscal talmhaíochta uathúil dá dtíortha féin, ach go dtugtar aghaidh orthu ar fud na hEorpa chomh maith. Ní hamháin go gcabhraíonn clár amhail YEUFRAS leis na rannpháirtithe na dúshláin sin a thuiscint, ach freisin na scileanna a fhorbairt chun iarracht a dhéanamh teacht ar réitigh ar na fadhbanna sin.

Mar chuid den chlár sin, d”éascaigh Teagasc dhá seisiún ar líne i mí Aibreán maidir le Cothromas Inscne agus Sláinte agus Sábháilteacht Feirmeoirí, a bhí ina n-ábhar fíor-thráthúil ar fud na dtíortha uile. Le linn dóibh a bheith i bPáirc na Darach Teagasc, chuir na rannpháirtithe dhá mhodúl CECRA i gcrích; Modúl 7 | Próisis Chomhairleacha a Mhúnlú agus Modúl 9 | Bainistíocht agus Éascú Plé-Ghrúpaí. Thug an grúpa cuairt ar dhá fheirm agus chuaigh siad i mbun cuairt theicniúil feirme.

Is deis iontach é Clár EUFRAS Óg do chomhairleoirí óga a líonra gairmiúil a fhorbairt agus scileanna nua a fhoghlaim. Tá sonraí an chláir ar fáil anseo

Teideal an ghrianghraif: Pictiúr de ghrúpa de 20 comhairleoirí óga ag Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach a ghlac páirt i gClár Oiliúna agus Meantóireachta Fhóram Eorpach Óg um Sheirbhísí Comhairleacha Talmhaíochta agus Tuaithe (EUFRAS). Sa phictiúr freisin bhí foireann Teagasc George Ramsbottom, Rachel Clancy, Michelle Lavelle agus Glindys Virginia Luciano ó YPARD.