Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seoladh Thuarascáil Teagasc um Bainistiú Aoiligh

Tá staidéar nua seolta ag Teagasc ina ndéantar scrúdú ar chleachtais bainistithe aoiligh ar fheirmeacha na hÉireann, cleachtais a mbíonn tionchar acu ar thionchar comhshaoil na talmhaíochta. 

Tá sé tábhachtach go dtuigfí bainistiú aoiligh ar fheirmeacha na hÉireann lena úsáid chun sonraí náisiúnta astaíochtaí do gháis cheaptha teasa agus amóinia a ríomh.

Tá an staidéar bunaithe ar anailís ar fheirmeacha ar a raibh bó-ainmhithe thar an tréimhse 2017 go 2021 ag baint úsáid as sonraí a bhailigh Suirbhé Náisiúnta Feirme (NSF) Teagasc. Soláthraítear sonraí iontaofa leis an staidéar maidir le fad thréimhsí tithíochta na mbó-ainmhithe, leitheadúlacht na gcineálacha éagsúla saoráidí stórála sciodair agus aoiligh feirme, cion an aoiligh a chruthaítear de bharr cineálacha éagsúla ainmhithe, méid shéasúracht chuir an aoiligh agus a mhéid a úsáidtear modhanna éagsúla cuir aoiligh agus stórála sciodair agus aoiligh.  Cuirtear na torthaí i láthair ar leibhéal comhiomlán agus ar bhonn córas náisiúnta, creasa níotráite agus feirme thar thréimhse an staidéir.

Leis an toradh atá sa tuarascáil deimhnítear aistriú suntasach go modhanna leata sciodair astaíochtaí ísle (LESS) thar thréimhse an staidéir.  Tugtar le fios leis na torthaí gur mhéadaigh méid comhiomlán an sciodair a chuirtear trí LESS ó 4% in 2017 go 48% in 2021.  Is iad píobáin sraoilleacha an teicneolaíocht is coitianta a úsáidtear chun sciodar astaíochtaí ísle a leathadh. 

Ag labhairt dó faoi thorthaí an staidéir, dúirt an Dr. Cathal Buckley ó Theagasc go soláthrófar leis an tuarascáil faisnéis ríthábhachtach do lucht déanta beartas chun tacú le forbairt leanúnach ar chóras náisiúnta cuntasaíochta fardail na hÉireann maidir le hastaíochtaí gásacha sa talmhaíocht. Dúirt an Dr Buckley, de réir mar a dhéanfaidh feirmeoirí athruithe ar na cleachtais bainistithe feirme, amhail glacadh le Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle, go bhfuil sé tábhachtach go mbeimid ábalta an ghníomhaíocht sin a ghabháil agus a léiriú sna córais náisiúnta chuntasaíochta fardail maidir le gáis cheaptha teasa agus amóinia.

Dúirt Ceannaire Roinn Suirbhéanna Eacnamaíochta Talmhaíochta agus Feirme de chuid Teagasc agus comhúdar na tuarascála, Trevor Donnellan, “Tá NFS Teagasc curtha in oiriúint le blianta beaga anuas chun sraith níos leithne de shonraí bainistíochta a bhaineann leis an gcomhshaol a bhailiú. Cuirfear ar chumas NFS Theagasc leis sin tacaíocht níos mó a sholáthar d’fhorbairt beartas agus a chinntiú go dtabharfar aitheantas don earnáil as an dul chun cinn a dhéanann sí maidir le haghaidh a thabhairt ar chuspóirí comhshaoil.” 

Is féidir breathnú ar an tuarascáil iomlán ag www.teagasc.ie/publications/