Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

ASSAP As Gaeilge


Ar mhaithe le sláinte an phobail i gcoitinne, is den riachtanas é, go bhfuil ard-chaighdéan uisce againn. Chun é seo a chinntiú, tá feirmeoirí fud fad na tíre, i gcomhairle le ASSAP, ag comhoibriú chun an t-uisce agus an timpeallacht a chaomhnú.

Ar an drochuair níl an caighdeáin uisce chomh maith is a d’fhéadfadh  sé a bheith. Tá clár ag na h-údarais aitiúla uisce a thógann samplaí ó na bealaí uisce chun an caighdeáin a mheas. Ó na samplaí seo is feidir leo a rá a bhfuil an tuisce glan nó salach. Má tá an t-uisce truailithe is féidir a aithint céard iad na cúiseanna. Anuas ar seo, má thuigtear ón aiseolas go bhfuil gá dea-chleachtais feirmeoireachta a chur chun cinn, ansin tugtar cuireadh do na feirmeoirí freastal a dheánamh air chruinniú poiblí nó aonarach de réir mar is gá.

De ghnáth, le linn cuairt feirme, pléitear na bealaí praicticúla is fearr chun bainistíocht a dhéanamh ar an talamh, ar chlós na feirme agus ar scaipeadh leasú. Go minic, chun cloí le dea-chleachtas aontaítear ar rudaí simplí, mar shampla, a chuinntiú go bfuil sconsa nó claí ceart ag cosaint na bealaí uisce, go bhfuil an clós feirme glan agus nach scaiptear leasú feirme nó leasú saorga ró-ghar do na bealaí uisce.

To ASSAP i gContae na Gaillimhe ag obair sa abhantrach Owenriff, ina measc siúd tá an loch i Maigh Cuilinn; Ballyquirke, chomh maith le Ross Lake agus Parkyflaherty.

Tuilleadh eolais ar Water Quality Week anseo