Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Filleadh ar an saol tar éis Covid

Filleadh ar an saol tar éis Covid

I rith Seachtain na Gaeilge seo tá Teagasc Daily ag foilsiú ailt as gaeilge ó foireann Teagasc. Tá an céad ailt seo scríofa ag Seosamh O’Deá, múinteoir i gColáiste Chill Daltún, faoi Filleadh ar an saol tar éis Covid sa choláiste.

Tar éis bliain go leith nuair a bhí saol an choláiste, agus fúi na daltai iad féin, trínia chéile de bharr Covid, tá spreagadh agus spiorad ag filleadh thar nais ar gColaiste Cill Daltún i mBaile an Poill, Conate Cill Cheannagh. 

Lá oscailte

Ar an 4ú lá de Mhárta, bhí lá oscailte again do mhuíntir an mhean scoile in ár gceantar. Tháinig na mbusanna, le tuismitheoirí, muinteoirí agus daltai, ó gcontae an Chlár, contae an Lú agus gach áit idir eatarthu. D’fhreastail thart are 400 duine are on ócáid. Bhí seans acu turas a fháil ar na ranganna, saotharlann eolaíochta, an chlós feirme  agus comhrá a bheith acu le foirne an cholaiste. Tá go leor suim le déanaí sna cúrsaí talamhaíochta agus gairneoireachta, gan trácht ar cúrsaí marcaíocht agus pórú capall. 

Featured

Lá Agri Aware

Ar an 11ú Márta bhí taispeáint eagrutha again ar shon Agri Aware, chun roinnt do na scileanna agus na trialacha talamhaíochta is gairneoireachta a thaispeáint do mhuintir an Ardteistiméireachta. Is breá leo a bheith ag foghlaim tri taispeántais agus ceisteanna. Ta béim mhór le déanaí ar ithir agus ar an gcomhshaol. 

Faoi láthair tá roinnt mhaith do na dalta ar fheirmeacha ar an chuid “socrúchán oibre” nó “work placement” le haigh mí an Mhárta. Baineann siad an-thaitneamh as seo. Faigheann siad scilleanna agus féin-muinín ón gcuid seo den chúrsa. Nuair a filleann siad ar an gcoláiste in gceann cúpla seachtaine, beidh roinnt mhaith sport ar nos peil Ghaelach agus Iománaíocht ar siúl dóibh i gcuinne na choláiste Talamhaíochta agus Gairneoireachta eile agus roinn mhaith scrúduithe  freisin !!. Tá pleann ag cuid do na daltai dul ag oibre I Nua-Shéalainn agus an Astráil mar chuid don chúrsa freisin. 

Ceiliúradh mór i gColaiste Cill Daltun

Beidh ceiliúradh mór i gColaiste Chill Daltún i mí Meitheamh 2022 mar beidh sé coaga bliain ón uair a d’oscail an cholaiste i 1971. Bhí orainn an ceiliúradh a chur siar anuraigh de bharr Covid. Tá an chuid oibre á dhéanamh faoi laithir chun lá íontach speisialta agus fáilte mhór a chur ós comhair na h-iarscoláirí agus iarfhoireann ar an 25ú Meitheamh seo chugainn. Beidh tuilleadh eolaisi níos gaire don am. Coinnigh súil ar ár suíomh Facebook agus Instagram: 

Tuilleadh eoilas a fhail anseo: Kildalton nó ar Facebook: Kildalton College on Facebook nó ar Instagram Kildalton College on Instagram